ALIGAL™ 2 FLASKE M/ST.RØR L50 |

ALIGAL™ 2 FLASKE M/ST.RØR L50 |

REF. I5110L50T0A001

CO2 ≥ 99,9 Vol.%

Emballage: Flaske
Størrelse: L50 DYKRØR
Tryk: < 99 bar
Indhold: 37.50 kg

Mere om ALIGAL™ 2 FLASKE M/ST.RØR L50 | REF. I5110L50T0A001

ALIGAL™ er Air Liquides gasser til fødevareindustrien

Tryk

< 99 bar

Størrelse

L50 DYKRØR

Indhold

37.50 kg

Molekylevægt

44,01 g/mol

Relativ massefylde, gas

1,52 (luft=1)

Tilslutning

W 21,8 x 1/14", udvendig højre, DIN 6

N° CAS

124-38-9

Andre komponenter (ppm v/v)

H2O (5 bar) ≤ 50 ppm v/v
O2 ≤ 30 ppm v/v
CO ≤ 10 ppm v/v
NO/NO2 ≤ 10 ppm v/v
CnHm ≤ 30 ppm v/v
Ikke-flygtige organiske komoponenter ≤ 5 ppm w/w
total svovl (S) ≤ 0,5 ppm v/v

Yderligere oplysninger

Produktet opfylder specifikationerne i E290 og HACCP.
Produktet flydende CO2 som anvendes til fyldning af flasker og batterier opfylder ISBT* specifikationerne.
(*) ISBT = International Society of Beverage Technologists

Farve

farveløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrækkelig ventilation.

 • Fareidentifikation: Kan forårsage kvælning i høje koncentrationer

 • Eksplosionsområde: ikke-brændbar


 • transportation

 • Transportinformation: Flydende gasser

 • Officiel godsbetegnelse: Kuldioxid

 • UN-nummer: 1013

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikationskode: 2A

 • ADR

ALIGAL™ 2

Mere om ALIGAL™ 2

ALIGAL™ er Air Liquides gasser til fødevareindustrien