Flere detaljer

Gas

PHARGALIS 1 L50 Smartop PHARGALIS 1

L50 Smartop

N2 ≥ 99.5 %

N2

PHARGALIS er Air Liquides gasser til den farmaceutiske industri 200 BAR   L50   9,7 m³

PHARGALIS 1

L50 Smartop

N2 | N2 ≥ 99.5 %

200 BAR   L50   9,7 m³

REFERENCE

I4070L50S2A001

VENTILTILSLUTNING

SMARTOP: W 24,32 x 1/14", udvendig højre, DIN 10

ANVENDELSESOMRÅDE

Beskyttende atmosfære, frysetørring, kryomaling, forpakning, inertering

TRANSPORT INFORMATION

Komprimeret gas
Officiel godsbetegnelseNitrogen, komprimeret
UN Nr1066
ADR/RIDKlasse 2
Klassifikationskode 1 A
Kølet, flydende gas
Officiel godsbetegnelseNitrogen, kølet, flydende
UN Nr1977
ADR/RIDKlasse 2
Klassifikationskode 3 A

INFORMATION

Molekylevægt :28,01 g/mol

Relativ massefylde, gas: 0,97 (luft=1)

Relativ massefylde, flydende

    Flydende:0,8 (vand=1)

CAS Nummer:7727-37-9

EGENSKABER

Fareidentifikation: kan ved høj koncentration forårsage kvælning
Eksplosionsområde: ikke brændbar
Personlig beskyttelse: sørg for tilstrækkelig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gas Komponenter (% vol abs,)
N2 ≥ 99.5 %
Urenheder (ppm v/v)
H2O ≤ 67
O2 ≤ 5
CO ≤ 5
CO2 ≤ 300

OVERHOLDER

Dette produkt overensstemmer med den sidste udgave af farmakopéen for nitrogen (Ph-EU, Ph-EU low oxygen, USP-NF og JP-Ph).
Produktet er produceret, kontrolleret og distribueret i henhold til god produktions praksis (GMP) og god distributions praksis (GDP) for farmaceutiske hjælpestoffer.
(Reference: The Joint IPEC-PQG Good Manufacturing and Good Distribution Practices Guides for Pharmaceutical Excipients 2006).

ANSVARSFRASKRIVELSE

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.

Se også udvalget af gasudstyr

Vent venligst...