PHARGALIS 2 FLASKE 35,7KG (EOI) |

PHARGALIS 2 FLASKE 35,7KG (EOI) |

REF. I5120L50R0A001

CO2 ≥ 99,5 %

Emballage: Flaske
Størrelse: 50L
Tryk: < 99 bar
Indhold: 37,50 kg

Mere om PHARGALIS 2 FLASKE 35,7KG (EOI) | REF. I5120L50R0A001

PHARGALIS™ er Air Liquides gasser til den farmaceutiske industri

Tryk

< 99 bar

Størrelse

50L

Indhold

37,50 kg

Molekylevægt

44.01 g/mol

Relativ massefylde, gas

1,52 (luft=1)

Tilslutning

W 21,8 x 1/14", udvendig højre, DIN 6

N° CAS

124-38-9

Andre komponenter (ppm v/v)

H2O (5 bar) ≤ 67
CO ≤ 5
NO/NO2 ≤ 2
total svovl (S) ≤ 1
NH3 ≤ 25

Yderligere oplysninger

Dette produkt overensstemmer med den sidste udgave af farmakopéen for Carbondioxid (Ph-EU, USP-NF og JP-Ph).
Produktet er produceret, kontrolleret og distribueret i henhold til god produktions praksis (GMP) og god distributions praksis (GDP) for farmaceutiske hjælpestoffer.
(Reference: The current Joint IPEC-PQG Good Manufacturing and Good Distribution Practices Guides for Pharmaceutical Excipients).

Lugt

Lugtfri

Farve

farveløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrækkelig ventilation.

 • Fareidentifikation: Indeholder gas under tryk; kan eksplodere under virkningen af ​​varme. Asfyxiant i høje koncentrationer.

 • Eksplosionsområde: ikke-brændbar


 • transportation

 • Transportinformation: Flydende gasser

 • Officiel godsbetegnelse: Kuldioxid

 • UN-nummer: 1013

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikationskode: 2A

 • ADR

PHARGALIS™ 2

Mere om PHARGALIS™ 2

PHARGALIS™ er Air Liquides gasser til den farmaceutiske industri