OXYGEN HG FLYDENDE |

OXYGEN HG FLYDENDE |

REF. I1140RG

O2 ≥ 99,95 %

Emballage: Flydende

Mere om OXYGEN HG FLYDENDE | REF. I1140RG

Air Liquide fremstiller oxygen i hele Europa i leveringsformer efter hver kundes specifikke behov: flydende, gasformigt i trykflaske eller via produktion på stedet hos kunden

Molekylevægt

32 g/mol

Relativ massefylde, gas

1,10 (luft=1)

N° CAS

7782-44-7

Andre komponenter (ppm v/v)

H2O (5 bar) ≤ 10
CnHm ≤ 50

  • safety

  • Personlig beskyttelse: Undgå oxygenrig atmosfære (>21%).


  • transportation

  • Transportinformation: Kølende gasser

  • Officiel godsbetegnelse: Oxygen, kølet, flydende

  • UN-nummer: 1073

  • ADR/RID: 2

  • Klassifikationskode: 3 O

  • ADR

OXYGEN HG

Mere om OXYGEN HG

Air Liquide fremstiller oxygen i hele Europa i leveringsformer efter hver kundes specifikke behov: flydende, gasformigt i trykflaske eller via produktion på stedet hos kunden