NITROGEN FLYDENDE |

NITROGEN FLYDENDE |

REF. I4100RG

N2 ≥ 99,8 %

Emballage: Flydende
Størrelse: -

Mere om NITROGEN FLYDENDE | REF. I4100RG

Air Liquide fremstiller nitrogen i hele Europa i leveringsformer efter hver kundes specifikke behov: flydende, gasformigt i trykflaske eller via produktion på stedet hos kunden

Størrelse

-

Molekylevægt

28,01 g/mol

Relativ massefylde, gas
Relativ massefylde, gas

0,97 (luft=1)
0,80 (vand=1)

N° CAS

7727-37-9

Andre komponenter (ppm v/v)

H2O ≤ 40 ppm v/v
O2 ≤ 100 ppm v/v

Lugt

Lugtfri

Farve

farveløs

  • safety

  • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrækkelig ventilation.

  • Fareidentifikation: Kan forårsage kvælning i høje koncentrationer

  • Eksplosionsområde: ikke-brændbar


  • transportation

  • Transportinformation: Kølende gasser

  • Officiel godsbetegnelse: Nitrogen, kølet, flydende

  • UN-nummer: 1977

  • ADR/RID: 2

  • Klassifikationskode: 3A

NITROGEN FLYDENDE

Mere om NITROGEN FLYDENDE

Air Liquide fremstiller nitrogen i hele Europa i leveringsformer efter hver kundes specifikke behov: flydende, gasformigt i trykflaske eller via produktion på stedet hos kunden