LASAL 201 FLASKE 10L 150 BAR |

LASAL 201 FLASKE 10L 150 BAR |

REF. I6750S10R5A001

He + O2 3 % ± 0,3 % + Xe 3 % ± 0,3 % + CO2 4 % ± 0,4 % + CO 6 % ± 0...

Emballage: Flaske
Størrelse: 10L
Tryk: 150 bar
Indhold: 1,50 m³

Mere om LASAL 201 FLASKE 10L 150 BAR | REF. I6750S10R5A001

LASAL™ er Air Liquides gasser til laserapplikationer

Tryk

150 bar

Størrelse

10L

Indhold

1,50 m³

Molekylevægt

Mix

Relativ massefylde, gas

Lettere end luft

Tilslutning

W 21,8 x 1/14", udvendig venstre, DIN 1

Sammensætning (% Vol. abs)

He + O2 3 % ± 0,3 %
Xe 3 % ± 0,3 %
CO2 4 % ± 0,4 %
CO 6 % ± 0,6 %
N2 19 % ± 0,95 %

Andre komponenter (ppm v/v)

H2O (5 bar) ≤ 2,2
CnHm ≤ 0,3
H2 ≤ 0,4
Ar ≤ 2,4
Kr ≤ 1,6
Ne ≤ 0,4
Partikler> 0,1 mikrometer ≤ 500000/m³
Partikler> 1,0 mikrometer ≤ 5000/m³
Partikler> 10,0 mikrometer -

Lugt

Lugtfri

Farve

farveløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Undgå rygning i forbindelse med håndtering af produktet - sørg for tilstrækkelig ventilation - hold luftforsynet åndedrætsværn klar i en nødsituation.

 • Fareidentifikation: Forårsager hudirritation.

 • Eksplosionsområde: ikke-brændbar


 • transportation

 • Transportinformation: Trykflasker med komprimeret gas

 • Officiel godsbetegnelse: Komprimeret gas, N.O.S.

 • UN-nummer: 1956

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikationskode: 1A

 • ADR

LASAL™ 201

Mere om LASAL™ 201

LASAL™ er Air Liquides gasser til laserapplikationer