LASAL™ 1 FLASKE L50 |

LASAL™ 1 FLASKE L50 |

REF. I6501L50R2A001

N2 ≥ 99,999 %

Emballage: Flaske
Størrelse: L50
Tryk: 200 bar
Indhold: 9.70 m³

Mere om LASAL™ 1 FLASKE L50 | REF. I6501L50R2A001

LASAL™ er Air Liquides gasser til laserapplikationer

Tryk

200 bar

Størrelse

L50

Indhold

9.70 m³

Molekylevægt

28.01 g/mol

Relativ massefylde, gas
Relativ massefylde, gas

0,97 (luft=1)
0,80 (vand=1)

Tilslutning

W 24,32 x 1/14", udvendig højre, DIN 10

N° CAS

7727-37-9

Andre komponenter (ppm v/v)

H2O (5 bar) ≤ 5
CnHm ≤ 1

Lugt

Lugtfri

Farve

farveløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrækkelig ventilation.

 • Fareidentifikation: Indeholder gas under tryk; kan eksplodere under virkningen af ​​varme. Asfyxiant i høje koncentrationer.

 • Eksplosionsområde: ikke-brændbar


 • transportation

 • Transportinformation: Trykflasker med komprimeret gas

 • Officiel godsbetegnelse: Nitrogen, komprimeret

 • UN-nummer: 1066

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikationskode: 1A

 • ADR

LASAL™ 1

Mere om LASAL™ 1

LASAL™ er Air Liquides gasser til laserapplikationer