Flere detaljer

Gas

HELIUM H10 HELIUM

H10

He 95 % (typisk værdi)

He

Førende på det Europæiske marked, takket været tilgang til forskellige heliumkilder, tilbyder Air Liquide en pålidelig, stabil og sikker heliumforsyning i hele Europa 200 BAR   H10   92,9 m³

HELIUM

H10

He | He 95 % (typisk værdi)

200 BAR   H10   92,9 m³

REFERENCE

I6001H10R2A001

VENTILTILSLUTNING

W 24,32 x 1/14", udvendig højre, DIN 10

ANVENDELSESOMRÅDE

Ballonfyldning
Læksøgning

TRANSPORT INFORMATION

Komprimeret gas
Officiel godsbetegnelseHelium, komprimeret
UN Nr1046
ADR/RIDKlasse 2
Klassifikationskode 1 A
Officiel godsbetegnelse
ADR/RIDKlasse
Klassifikationskode

INFORMATION

Molekylevægt :4 g/mol

Relativ massefylde, gas: 0,14 (luft=1)

Relativ massefylde, flydende

    Flydende:N/A (vand=1)

CAS Nummer:7440-59-7

EGENSKABER

Fareidentifikation: kan ved høj koncentration forårsage kvælning
Eksplosionsområde: ikke brændbar
Personlig beskyttelse: sørg for tilstrækkelig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gas Komponenter (% vol abs,)
He 95 % (typisk værdi)
Urenheder (ppm v/v)

OVERHOLDER

ANSVARSFRASKRIVELSE

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.

Se også udvalget af gasudstyr

Vent venligst...