Flere detaljer

Gas

FORMIERGAS M20 FORMIERGAS

M20

H2 10% ±1 %

Rest N2

FORMIERGAS - beskyttelsesgas med reducerende virkning 200 BAR   M20   4 m³

FORMIERGAS

M20

Mix | H2 10% ±1 %
Rest N2

200 BAR   M20   4 m³

REFERENCE

I4760M20R2A001

VENTILTILSLUTNING

W 21,8 x 1/14", udvendig venstre, DIN 1

ANVENDELSESOMRÅDE

Beskyttelsesgas med reducerende virkning til dækning af emner mod atmosfærisk luft ved svejsning, lodning, glødning og hærdning, samt læksøgning

TRANSPORT INFORMATION

Komprimeret gas
Officiel godsbetegnelseKomprimeret gas, brandfarlig, N.O.S.
UN Nr1954
ADR/RIDKlasse 2
Klassifikationskode 1 F
Officiel godsbetegnelse
ADR/RIDKlasse
Klassifikationskode

INFORMATION

Relativ massefylde, gas: lettere end luft

Skulderfarve:farveløs gas

Lugt:ingen

EGENSKABER

Fareidentifikation: yderst brandfarlig
Eksplosionsområde: yderst brandfarlig
Personlig beskyttelse: sørg for tilstrækkelig ventilation - undgå rygning i forbindelse med håndtering af produktet

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gas Komponenter (% vol abs,)
H2 10% ±1 %
Rest N2
Urenheder (ppm v/v)
H2O (5 bar) ≤ 20
O2 ≤ 20

OVERHOLDER

Produktet opfylder kravene i gældende standarder for beskyttelsesgasser for svejsning og skæring med følgende betegnelser: ISO 14175-N5- NH-10

ANSVARSFRASKRIVELSE

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.

Se også udvalget af gasudstyr

Vent venligst...