Flere detaljer

Gas

ARCAL Speed M20 ALTOP ARCAL Speed

M20 ALTOP

CO2 8% ±0.8 %

Rest Ar

ARCAL er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesvejsning
ARCAL Speed : Høj produktivitet
200 BAR   M20   4,5 m³

ARCAL Speed

M20 ALTOP

Mix | CO2 8% ±0.8 %
Rest Ar

200 BAR   M20   4,5 m³

REFERENCE

I2561M20A2A001

VENTILTILSLUTNING

ALTOP: Lynkobling iht. EN 561 type N

ANVENDELSESOMRÅDE

Effektiv beskyttelsesgas til MAG-svejsning i ulegeret og lavtlegeret stål

TRANSPORT INFORMATION

Officiel godsbetegnelseKomprimeret gas, N.O.S.
UN Nr1956
ADR/RIDKlasse 2
Klassifikationskode 1 A

INFORMATION

Relativ massefylde, gas: tungere end luft

Skulderfarve:farveløs gas

Lugt:ingen

EGENSKABER

Fareidentifikation: kan ved høj koncentration forårsage kvælning
Eksplosionsområde: ikke brændbar
Personlig beskyttelse: sørg for tilstrækkelig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gas Komponenter (% vol abs,)
CO2 8% ±0.8 %
Rest Ar
Urenheder (ppm v/v)
H2O (5 bar) ≤ 40
O2 ≤ 50
N2 ≤ 200

OVERHOLDER

Produktet opfylder kravene i gældende standard for beskyttelsesgasser for svejsning og skæring med følgende betegnelser: EN ISO 14175-M20-ArC-8

ANSVARSFRASKRIVELSE

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.

Se også udvalget af gasudstyr

Vent venligst...