Expertise| myGAS | Air Liquide

Proces- og teknikudvikling

Air Liquide-koncernen har afdelinger i over 80 lande og mange års erfaring inden for gas og gasteknik. I dag har vi i Air Liquide Danmark AS en unik viden, og det er en ressource, som alle vores kunder kan trække på.

Rådgivning

Rådgivning Air Liquide tilbyder rådgivning i tekniske spørgsmål om gasanvendelse: kort og midlertidigt eller mere omfattende og langvarigt – det er kundens behov, der afgør det. Rådgivningen kan omfatte valg af gas, indstilling af parametre for at optimere processer eller valg af gassystem og systemkomponenter. Air Liquide kan også tilbyde kurser til kundens medarbejdere. En anden værdifuld service er vores Gasrevision®, hvor vi gennemgår kundens virksomhed for at skabe økonomiske og produktionsmæssige forbedringer med gas og gasteknik.

Uddannelse

Vi tilbyder generelle kurser i gassikkerhed og gashåndtering eller kundespecifikke kurser tilpasset efter kundens behov. Kurserne gennemføres normalt i grupper, men kan også afholdes for enkeltpersoner, f.eks. i forbindelse med en specifik arbejdsopgave. Læs mere om sikkerhedsuddannelse her.

Projektering

Air Liquide udfører projektering af gassystemer for alt lige fra gasser af industrikvalitet til højrene gasser. Vi projekterer også systemer til flydende gas samt anlæg til fremstilling af gas i direkte forbindelse med anvendelsesstedet. Installation Det er yderst vigtigt, at gasinstallationer udføres af kompetente specialister. Når kunden giver Air Liquide ansvaret for installationen, undgår de dyre driftsafbrydelser og lækager, som også kan sætte arbejdspladssikkerheden på spil.

Installation

Air Liquide udtager prøver af gasser og gasblandinger ved gaskilden, i gassystemet eller ved forbrugspunktet for at bestemme gassens kvalitet og sammensætning. Til denne type service tilbyder vi forberedte prøvetagningsenheder. Derudover kan kontrol og kalibrering af flowmålere og regulatorer indgå i disse serviceydelser.

Analyseservice

Air Liquide udtager prøver af gasser og gasblandinger ved gaskilden, i gassystemet eller ved forbrugspunktet for at bestemme gassens kvalitet og sammensætning. Til denne type service tilbyder vi forberedte prøvetagningsenheder. Derudover kan kontrol og kalibrering af flowmålere og regulatorer indgå i disse serviceydelser. Læs mere om analyse her.

Andre områder vi tilbyder vores ekspertise indenfor

Vent venligst...