Ekspertise

Proces- og teknikudvikling

Air Liquide-koncernen har afdelinger i over 70 lande og mange års erfaring inden for gas og gasteknik. I dag har vi i Air Liquide i Danmark en unik viden, og det er en ressource, som alle vores kunder kan trække på.

Ud fra kundens ønsker står vi til tjeneste med teknisk samarbejde, hovedsageligt i projektform, hvor vi ved hjælp af gasteknik skaber et bestemt resultat i en proces eller i det færdige produkt. Formålet kan være at udvikle en helt ny proces eller forbedre en eksisterende.

Rådgivning

Air Liquide tilbyder rådgivning i tekniske spørgsmål om gasanvendelse: kort og midlertidigt eller mere omfattende og langvarigt – det er kundens behov, der afgør det. Rådgivningen kan omfatte valg af gas, indstilling af parametre for at optimere processer eller valg af gassystem og systemkomponenter. Air Liquide kan også tilbyde kurser til kundens medarbejdere. En anden værdifuld service er vores Gasrevision®, hvor vi gennemgår kundens virksomhed for at skabe økonomiske og produktionsmæssige forbedringer med gas og gasteknik.

Uddannelse

Vi tilbyder generelle kurser i gassikkerhed og gashåndtering eller kundespecifikke kurser tilpasset efter kundens behov. Kurserne gennemføres normalt i grupper, men kan også afholdes for enkeltpersoner, f.eks. i forbindelse med en specifik arbejdsopgave.

Projektering

Air Liquide udfører projektering af gassystemer for alt lige fra gasser af industrikvalitet til højrene gasser. Vi projekterer også systemer til flydende gas samt anlæg til fremstilling af gas i direkte forbindelse med anvendelsesstedet.

Installation

Det er yderst vigtigt, at gasinstallationer udføres af kompetente specialister. Når kunden giver Air Liquide ansvaret for installationen, undgår de dyre driftsafbrydelser og lækager, som også kan sætte arbejdspladssikkerheden på spil.

Analyseservice

Air Liquide udtager prøver af gasser og gasblandinger ved gaskilden, i gassystemet eller ved forbrugspunktet for at bestemme gassens kvalitet og sammensætning. Til denne type service tilbyder vi forberedte prøvetagningsenheder. Derudover kan kontrol og kalibrering af flowmålere og regulatorer indgå i disse serviceydelser. 

Flere detaljer

Serviceydelser

ALNAT Audit Gas

Ekspertise

Kontrol og analyse af atmosfære ved varmebehandling

Forespørgsel om tilbud

Forside

ALNAT Audit Gas


Vores tilbud

ALNAT AUDIT GAS omfatter forebyggende vedligeholdelse af ovnatmosfære for varmebehandlingsudstyr, som ikke ejes af Air Liquide.


Pågældende udstyr

Udstyr til varmebehandling såsom batch- og kontinuerlige båndovne etc.


Generel information

Kan bestilles som en standard eller en skræddersyet løsning, der passer dine behov.


Flere detaljer

Serviceydelser

ALNAT Audit Temperatur

Ekspertise

Temperatur og analyse ved varmebehandling

Forespørgsel om tilbud

Forside

ALNAT Audit Temperatur


Vores tilbud

ALNAT Audit Temperatur omfatter forebyggende vedligeholdelse af temperatur på varmebehandlingsudstyr, som ikke ejes af Air Liquide.


Pågældende udstyr

Udstyr til varmebehandling såsom batch- og kontinuerlige båndovne etc.


Generel information

Kan bestilles som en standard eller en skræddersyet løsning, der passer dine behov.


Flere detaljer

Serviceydelser

Analyse

Ekspertise

Overlad analysen til os, og du garanteres regelmæssig dokumentation af din gaskvalitet

Forespørgsel om tilbud

Forside

Analyse


Vores tilbud

At ved fastsatte målepunkter i dit rørsystem regelmæssigt eller på anmodning at udføre analyse af specificerede gastyper. At via prøvetagning i flaske, regelmæssigt eller på anmodning, at udføre analyse af specificerede gastyper på Air Liquides laboratorium.


Pågældende udstyr


Generel information

Kan bestilles som en standard eller en skræddersyet løsning, der passer dine behov.


Flere detaljer

Serviceydelser

Gasrevision

Ekspertise

En gennemgang af din virksomhed med henblik på at effektivisere gasforbruget

Forespørgsel om tilbud

Forside

Gasrevision


Vores tilbud

Air Liquide har en lang erfaring inden for beskyttelsesgasprocesser og håndtering. Med serviceydelsen GASREVISION får du en gennemgang af din virksomhed mht. logistik, gasdistributionsnet og gasudstyr. Formålet er at kortlægge de faktiske forhold for derefter at kunne foreslå forbedringer i form af omkostningsbesparelser, forbedret miljø, øget kvalitet og sikkerhed. Revisionen foretages i sin helhed i samarbejde med medarbejdere fra din virksomhed.


Pågældende udstyr

Industrielt gasudstyr, tilhørende gasdistributionsnet samt gasser.


Generel information

Kan bestilles som en standard eller en skræddersyet løsning, der passer dine behov.


Flere detaljer

Serviceydelser

Sikkerhedsuddannelse

Ekspertise

Fremme kompetenceudvikling

Forespørgsel om tilbud

Forside

Sikkerhedsuddannelse


Vores tilbud

UDDANNELSE i gas og sikkerhed henvender sig til alle, som i praksis anvender eller kommer i kontakt med gas i sit arbejde. Uddannelserne tilbyder skræddersyet kursus og kompetence og forebygger risici, som hører sammen med gasanvendelse.


Pågældende udstyr


Generel information

Kan bestilles som en standard eller en skræddersyet løsning, der passer dine behov.


 
Vent venligst...