Miljø og vand

Air Liquide tilbyder produkter og serviceydelser, der giver vores kunder alternative metoder, der kan hjælpe dem med at opnå effektiv procesoptimering.

Gasserne oxygen, nitrogen, kuldioxid og ozon kan anvendes til procesoptimering for at opnå bedre økonomi og større effektivitet.

 • Vi hjælper gerne med at finde nye alternative løsninger inden for kundernes område.
 • Og samtidig sikrer vi, at vores egen virksomhed drives så miljøvenligt som muligt.

Vandbehandling med gas

Behandling af procesvand, perkolat, drikkevand, flaskevand, afløbsvand, svømmehalsvand mm. samt behandling af søvand/sørestaurering.

Procesvand

Ozonbehandling

 • Muliggør recirkulation af vand
 • Hindrer bakterievækst og slimdannelse i recirkulerede systemer
 • Mindsker behovet for at tilsætte ekstra vand
 • Reduktion af COD
 • Reduktion af farve
 • Reduktion af lugt

Oxygendosering

 • Forebygger anaerobe reaktioner i systemet

Kuldioxiddosering

 • pH-justering og stabilisering
 • Bicarbonatfremstilling

Perkolat

Ozonbehandling

 • Reduktion af CODCr
 • Oxidation af toksiske forbindelser
 • Forbedret tilgængelighed for mikroorganismer ved efterfølgende biologisk behandling
 • Reduktion af høje farvetal

Drikkevand

Kuldioxiddosering

 • Mindre korrosion i ledningsnettet
 • Færre problemer med misfarvet vand
 • Mere stabil pH-værdi 

Ozonbehandling

 • Mindsker klorforbruget
 • Mindsker dannelsen af klororganiske produkter såsom AOX og THM ved klorering
 • Reduktion af CODMn
 • Eliminerer lugt og smag
 • Mindsker høje farvetal
 • Oxiderer jern og mangan

Flaskevand

Ozonbehandling

 • Øget holdbarhed og reduceret bakterievækst i flaskerne

Afløbsvand

Kuldioxiddosering

 • pH-justering den risiko for alt for lave pH-værdier ved eventuel overdosering

Oxygendosering

 • Øger kapaciteten i biologiske faser
 • Mindsker lugtgener f.eks. i opbevaringstanke
 • Hindrer dannelse af svovlbrinte i trykafløbssystemer

Svømmehaller mm.

Kuldioxiddosering

 • Til sikker og effektiv pH-justering

Søvand/sørestaurering

Oxygendosering

 • Iltning af iltfattige søer 

Miljøpleje med gas

Gas, luft- og røggasanalyser, kalibreringsgasser, optimeret forbrænding, genvinding/inertering af opløsningsmidler, affaldsgenvinding, behandling af affald og jord

Gas, luft- og røggasanalyser

Metoderne anvendes til at bestemme luftens kvalitet, overvåge udslip eller lokalisere forureningskilder. Air Liquide stiller gasserne, udstyret og den tekniske kompetence til rådighed.

Kalibreringsgasser

Højrene gasser fra Air Liquide anvendes til at kalibrere analyseinstrumenter og til at registrere udstødningsgasværdier og luftforurening.

Optimeret forbrænding

Ved at øge tilførslen af oxygen ved forbrænding kan man mindske varmetabet, sænke energiforbruget og reducere udslippet af nitrøse gasser og røggasser.

Genvinding/inertering af opløsningsmidler

Ved hjælp af flydende nitrogen kan organiske opløsningsmidler kondenseres, hvorved udslip til miljøet forhindres. Ved hjælp af en beskyttende "pude" af nitrogen i tanke med let oxiderende og/eller flygtige kemikalier kan uønskede kemiske reaktioner forhindres.

Affaldsgenvinding

Ved kryoformaling (formaling ved lave temperaturer) med flydende nitrogen kan forskellige materialer separeres. Et eksempel på dette er genvinding af gummi fra bildæk.

Behandling af affald og jord

 • Affaldsforbrænding med kontrolleret oxygentilførsel øger anlæggets kapacitet og optimerer virkningsgraden.
 • Oxidation af forurenede jordlag med ozon. 

Flere detaljer

Gas

ACETYLEN

STANDARD (Industrielle)

C2H2 ≥ 99.5 %

C2H2

Air Liquide producerer og leverer acetylen i Europa med højeste sikkerhedsniveau i leveringsformer som tilpasses kundernes behov i trykflasker eller i batterier

Flere detaljer

Gas

ALIGAL 1

ALIGAL (Levnedsmidler)

N2 ≥ 99.995 %

N2

ALIGAL er Air Liquides gasser til fødevareindustrien

Flere detaljer

Gas

ALIGAL 12

ALIGAL (Levnedsmidler)

CO2 20% ±2 %

Rest N2

ALIGAL er Air Liquides gasser til fødevareindustrien

Flere detaljer

Gas

ALIGAL 13

ALIGAL (Levnedsmidler)

CO2 30% ±3 %

Rest N2

ALIGAL er Air Liquides gasser til fødevareindustrien

Flere detaljer

Gas

ALIGAL 15

ALIGAL (Levnedsmidler)

CO2 50% ±5 %

Rest N2

ALIGAL er Air Liquides gasser til fødevareindustrien

Flere detaljer

Gas

ALIGAL 2

ALIGAL (Levnedsmidler)

CO2 ≥ 99.9 %

CO2

ALIGAL er Air Liquides gasser til fødevareindustrien

Flere detaljer

Gas

ALIGAL 27

ALIGAL (Levnedsmidler)

CO2 30% ±3 %

Rest O2

ALIGAL er Air Liquides gasser til fødevareindustrien

Flere detaljer

Gas

ALIGAL 28

ALIGAL (Levnedsmidler)

CO2 20% ±2 %

Rest O2

ALIGAL er Air Liquides gasser til fødevareindustrien

Flere detaljer

Gas

ALIGAL 3

ALIGAL (Levnedsmidler)

O2 ≥ 99.5 %

O2

ALIGAL er Air Liquides gasser til fødevareindustrien

 
Vent venligst...