Gas til levnedsmidler

De gasser, der anvendes mest i fødevareindustrien er nitrogen og kuldioxid. Disse gasser er en naturlig del af den luft, vi indånder. Indholdet af kuldioxid i luften er ca. 0,03 %, og nitrogen udgør med ca. 80 % størstedelen af luften.

Høj og ensartet kvalitet er et absolut must i produktionen af fødevarer, og her spiller gasteknik fra Air Liquide en central rolle. Air Liquide tilbyder produktprogrammet Aligal, det er gasser specielt tilpasset til vore dages krav til bl.a. sporbarhed og HACCP i fødevareproduktionen.

  • Ved at køle eller lynfryse med kuldioxid eller flydende nitrogen kan væksten af skadelige organismer holdes effektivt i skak i hele produktionen, lige fra råvare til færdigpakket produkt.
  • Ved at pakke levnedsmidler i modificeret atmosfære kan kvaliteten bevares og holdbarheden forbedres på en naturlig måde, hele vejen frem til forbrugeren.
  • I bryggeriindustrien anvendes der store mængder kuldioxid til karbonisering af forskellige drikkevarer, dvs. som kulsyre. 

Nitrogen og kuldioxid anvendes til at køle eller fryse fødevarer med i produktionen og til at holde kølekæden intakt under transport.

Emballage

I dag pakkes mange fødevarer i modificeret atmosfære og særlige emballeringsmaterialer, og med ubrudt temperaturkæde opnår man forlænget holdbarhed. Rene gasser eller forskellige typer blandinger kan i den rette kombination hæmme både bakterievækst og andre processer, der forringer varens kvalitet.

Kuldioxid

Kuldioxid er vandopløselig, og derfor opløses gassen i fødevarens vandfase. Når visse produkter emballeres i 100 % kuldioxid, f.eks. faste oste, kan emballagen krympe sammen og kommer næsten til at ligne vakuumpakning. Kuldioxid har antibakteriel virkning. I gasblandinger bør indholdet af kuldioxid være over 20 % for at begrænse bakterievæksten.

Nitrogen

Nitrogen er en inert gas, dvs. den reagerer ikke med andre stoffer. Med nitrogen i emballagen forhindres forskellige oxidationsprocesser og væksten af aerobe (iltkrævende) bakterier mindskes.

Oxygen

Oxygen anvendes principielt kun til to slags fødevarer: grønsager og rødt kød. Der anvendes oxygen til grønsager, hvis de skal kunne "ånde" i emballagen. En typisk gasblanding til grønsager indeholder 5 % oxygen og 5 % kuldioxid, resten er inert gas. Til kød anvendes der oxygen, hvis kødet skal bevare den røde farve. Kød, som ikke får nok oxygen bliver brunt. En typisk blanding til kød er 80 % oxygen og 20 % kuldioxid.

Argon

Argon er ligesom nitrogen en inert gas. Det har vist sig, at argon har nogle positive egenskaber sammenlignet med nitrogen. Produkter som vin og salat opnår højere kvalitet, når der bruges argon i stedet for nitrogen.

Emballering i ALIGAL-modificeret atmosfære

ALIGAL er en serie emballagegasser til fødevareproduktionen, som er specielt udviklet til at bevare levnedsmidlers kvalitet og friskhed. Der findes en ALIGAL-løsning til hver enkelt fødevare eller proces, som inkluderer gas, teknik og serviceydelser. Produktion og distribution af gasserne sker naturligvis under omhyggelig kontrol.

Med en ALIGAL-totalløsning får vores kunder følgende:

  • rådgivning om ideel atmosfære og ideelt produktionsudstyr til kundens produkt
  • rådgivning om anvendelse af udstyret, valg af emballeringsmateriale og hygiejneudførelse
  • uddannelse af kundens medarbejdere i anvendelse af atmosfæren

I den følgende opstilling vises almindelige anvendelsesområder for forskellige emballagegasser i ALIGAL TM-sortimentet.

Karbonisering og anden anvendelse til drikkevarer

I bryggeriindustrien anvendes der store mængder kuldioxid til karbonisering af forskellige drikkevarer, dvs. som kulsyre. Kuldioxiden bruges også til at spule tanke frie for luft. Nedenfor følger en kort beskrivelse af Air Liquides vigtigste applikationer til drikkevarer:

Kulsyreholdige drikke og øl

Kuldioxid anvendes til at tilsætte kulsyre til øl og andre drikkevarer. Kuldioxid er vandopløselig. Opløseligheden afhænger af tryk og temperatur: jo højere tryk og jo lavere temperatur, jo højere opløselighed. Især for bryggeriindustrien er det vigtigt, at gaskvaliteten er høj. Selv små forureninger i gassen kan påvirke drikkens smag. Air Liquide garanterer sine kunder pålidelig levering af gas af høj kvalitet.

Kulsyrefrie drikke

Nitrogen kan anvendes i mange processer, hvis man ønsker at bevare kvaliteten af kulsyrefrie drikkevarer som frugtjuice eller mælkedrikke. De kræver primært deoxidering og inertering.

Drikkevarer i restauranter og barer

Kuldioxid og nitrogen anvendes ofte i tryksystemer til drikkevarer, som tappes gennem haner, f.eks. læskedrikke i fastfood-restauranter og fadøl i barer. Læs mere om Rembo (download).

Vin

Air Liquide-koncernen har udviklet specialudstyr og processer, som respekterer den traditionelle vinfremstilling og kvaliteten af slutproduktet.

Nedkøling, nedfrysning og temperaturkontrol

Nedkøling eller nedfrysning med gas giver en hurtig temperatursænkning af produktet, og det sikrer en høj produktkvalitet. Nedkøling/-frysning kan ske sætvis i fryseskabe eller kontinuerligt i frysetunneller. Den flydende gas kan også tilsættes eksisterende udstyr, f.eks. blandingsbatterier eller kværne.

Nedkøling af fødevarer

God kontrol over kølingen er den bedste måde at garantere kvaliteten på fødevareprodukter under produktion og transport. Air Liquide har udviklet udstyr til nedkøling og lynfrysning, som anvender flydende nitrogen (-196 °C) eller kuldioxidsne (-78 °C). Disse naturlige og miljøvenlige produkter gør det muligt at nedkøle og lynfryse fødevarer meget hurtigt.

Hurtig nedfrysning og nedkøling i frysetunneller

Frysetunnellerne Zip Freeze og Himalaya er egnede til de fleste typer fødevarer. De er kompakte og nemme at installere og vedligeholde. De giver fleksibel nedkøling og lynfrysning af fødevarer, fordi de arbejder i et bredt temperaturområde (fra +5 °C til -130 °C) og er nemme at justere.

Frysetunnellen Crust Flow V er udformet, så den opfylder specifikke krav til lynfrysning. Crust Flow V kan lynfryse små produkter stykvist, f.eks. bacon i tern og revet ost. Crust Flow P kan gøre tynde, bløde eller klistrede produkter hårde, f.eks. is.

Temperaturkontrol under knusning, æltning, hakning og andre processer

For at forhindre at fødevareprodukter opvarmes under knusning, hakning eller blanding kan Air Liquide tilbyde et kølesystem med indsprøjtning samt reguleringsudstyr til eksisterende levnedsmiddeludstyr.

Kontrolleret temperatur under transport

Kuldioxidsne kan anvendes til transport af ferske eller lynfrosne produkter for at sikre, at kølekæden ikke brydes. Carbofresh-systemet gør det muligt at transportere lynfrosne produkter ved -18 °C, ferske produkter ved +4 °C og andre produkter ved stuetemperatur samtidig, uden at det kræver et kompliceret kølesystem.

Flydende nitrogen

Flydende nitrogen er en farveløs væske med et meget lavt kogepunkt, -196 °C. Gassen anvendes i fryseskabe og -tunneller. Gassen kan let sprayes gennem dyser eller mundstykker og er derfor velegnet til punktvis afkøling eller nedfrysning i eksisterende udstyr som kværne eller vægte.

Flydende kuldioxid

Når flydende kuldioxid ekspanderer ved atmosfærisk tryk ændres den til tøris-sne eller tøris. Tøris har en temperatur på -78 °C. Gassen anvendes i fryseskabe og frysetunneller. Et andet almindeligt anvendelsesområde for kuldioxid er temperatursikring under transport. Kuldioxid sublimerer, dvs. går direkte fra fast form til gasform, til forskel fra almindelig is, som smelter, dvs. går fra fast til flydende form.

Flere detaljer

Gas

ACETYLEN

STANDARD (Industrielle)

C2H2 ≥ 99.5 %

C2H2

Air Liquide producerer og leverer acetylen i Europa med højeste sikkerhedsniveau i leveringsformer som tilpasses kundernes behov i trykflasker eller i batterier

Flere detaljer

Gas

ALIGAL 1

ALIGAL (Levnedsmidler)

N2 ≥ 99.995 %

N2

ALIGAL er Air Liquides gasser til fødevareindustrien

Flere detaljer

Gas

ALIGAL 12

ALIGAL (Levnedsmidler)

CO2 20% ±2 %

Rest N2

ALIGAL er Air Liquides gasser til fødevareindustrien

Flere detaljer

Gas

ALIGAL 13

ALIGAL (Levnedsmidler)

CO2 30% ±3 %

Rest N2

ALIGAL er Air Liquides gasser til fødevareindustrien

Flere detaljer

Gas

ALIGAL 15

ALIGAL (Levnedsmidler)

CO2 50% ±5 %

Rest N2

ALIGAL er Air Liquides gasser til fødevareindustrien

Flere detaljer

Gas

ALIGAL 2

ALIGAL (Levnedsmidler)

CO2 ≥ 99.9 %

CO2

ALIGAL er Air Liquides gasser til fødevareindustrien

Flere detaljer

Gas

ALIGAL 27

ALIGAL (Levnedsmidler)

CO2 30% ±3 %

Rest O2

ALIGAL er Air Liquides gasser til fødevareindustrien

Flere detaljer

Gas

ALIGAL 28

ALIGAL (Levnedsmidler)

CO2 20% ±2 %

Rest O2

ALIGAL er Air Liquides gasser til fødevareindustrien

Flere detaljer

Gas

ALIGAL 3

ALIGAL (Levnedsmidler)

O2 ≥ 99.5 %

O2

ALIGAL er Air Liquides gasser til fødevareindustrien

 
Vent venligst...