TØRIS PILLER KASSE PS 10KG |

TØRIS PILLER KASSE PS 10KG |

REF. I5775C10

CO2

Emballage: Pellets
Størrelse: TØRISPILLER
Indhold: 10 kg

Mere om TØRIS PILLER KASSE PS 10KG | REF. I5775C10

copyen_Gas_Product_Slogan_en_DE_global_channel

Størrelse

TØRISPILLER

Indhold

10 kg

Molekylevægt

44,01 g/mol

Relativ massefylde, gas

1,52 (Luft=1)

N° CAS

124-38-9

Lugt

Næsten lugtfri

Farve

hvid

  • safety

  • Fareidentifikation: kølet størknet gas

  • Eksplosionsområde: ikke-brændbar


  • transportation

  • Transportinformation: Kølende gasser

  • Officiel godsbetegnelse: Kuldioxid, fast (tøris)

  • UN-nummer: 1845

  • ADR/RID: 9

  • Klassifikationskode: M11

TØRIS PILLER kasse

Mere om TØRIS PILLER kasse

copyen_Gas_Product_Slogan_en_DE_global_channel