TØRIS MINISTRICKS 100KG |

TØRIS MINISTRICKS 100KG |

REF. I5710R10

CO2 100 %

Emballage: Ministicks
Størrelse: TØRIS MINISTICKS
Indhold: 100 kg

Mere om TØRIS MINISTRICKS 100KG | REF. I5710R10

Air Liquide leverer tøris i forskellige størrelser og udformninger til en række kryogene anvendelser

Størrelse

TØRIS MINISTICKS

Indhold

100 kg

Molekylevægt

44,01 g/mol

Relativ massefylde, gas
Relativ massefylde, gas

1,52 (luft=1)
1.03 (water=1)

N° CAS

124-38-9

Lugt

Lugtfri

Farve

hvid

  • safety

  • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrækkelig ventilation. Beskyt øjne, ansigt og hud mod kontakt med produktet..

  • Fareidentifikation: kølet størknet gas

  • Eksplosionsområde: ikke-brændbar


  • transportation

  • Transportinformation: Fast form

  • Officiel godsbetegnelse: Kuldioxid, fast (tøris)

  • UN-nummer: 1845

  • ADR/RID: 9

  • Klassifikationskode: M11

TØRIS MINISTICKS

Mere om TØRIS MINISTICKS

Air Liquide leverer tøris i forskellige størrelser og udformninger til en række kryogene anvendelser