Flere detaljer

Gas

TERAL 22 L50 TERAL 22

L50

CO2 2% ±0.5 %, O2 3% ±0.5 %, He 3% ±0.5 %, Ar Rest

TERAL - beskyttelsesgas til lysbuesvejsning 200 BAR   L50   10,8 m³

TERAL 22

L50

Mix | CO2 2% ±0.5 %, O2 3% ±0.5 %, He 3% ±0.5 %, Ar Rest

200 BAR   L50   10,8 m³

REFERENCE

I3202L50R2A001

VENTILTILSLUTNING

W 24,32 x 1/14", udvendig højre, DIN 10

ANVENDELSESOMRÅDE

MAG-svejsning af ulegerede og lavtlegerede stål

TRANSPORT INFORMATION

Komprimeret gas
Officiel godsbetegnelseKomprimeret gas, N.O.S.
UN Nr1956
ADR/RIDKlasse 2
Klassifikationskode 1 A
Officiel godsbetegnelse
ADR/RIDKlasse
Klassifikationskode

INFORMATION

Relativ massefylde, gas: tungere end luft

Skulderfarve:farveløs gas

Lugt:ingen

EGENSKABER

Fareidentifikation: kan ved høj koncentration forårsage kvælning
Ekplosionsområde: ikke brændbar
Personlig beskyttelse: sørg for tilstrækkelig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gas Komponenter (% vol abs,)
CO2 2% ±0.5 %
O2 3% ±0.5 %
He 3% ±0.5 %
Ar Rest
Urenheder (ppm v/v)
H2O (5 bar) ≤ 50

OVERHOLDER

Produktet opfylder kravene i gældende standarder for beskyttelsesgasser for svejsning og skæring med følgende betegnelser: ISO 14175-M14-ArHeOC-3/3/2

ANSVARSFRASKRIVELSE

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.

Se også udvalget af gasudstyr

Vent venligst...