Flere detaljer

Gas

PHARGALIS 3 V12 PHARGALIS 3

V12

O2 ≥ 99.5 %

O2

PHARGALIS er Air Liquides gasser til den farmaceutiske industri 200 BAR   V12   130,4 m³

PHARGALIS 3

V12

O2 | O2 ≥ 99.5 %

200 BAR   V12   130,4 m³

REFERENCE

I1030V12R2A001

VENTILTILSLUTNING

W 21,8 x 1/14", udvendig højre, DIN 6

ANVENDELSESOMRÅDE

Fermenteringsprocesser

TRANSPORT INFORMATION

Komprimeret gas
Officiel godsbetegnelseOxygen, komprimeret
UN Nr1072
ADR/RIDKlasse 2
Klassifikationskode 1 O
Kølet, flydende gas
Officiel godsbetegnelseOxygen, kølet, flydende
UN Nr1073
ADR/RIDKlasse 2
Klassifikationskode 3 O

INFORMATION

Molekylevægt :32 g/mol

Relativ massefylde, gas: 1,1 (luft=1)

Relativ massefylde, flydende

    Flydende:1,1 (vand=1)

CAS Nummer:7782-44-7

EGENSKABER

Fareidentifikation: oxiderende, fremskynder stærkt forbrænding, kan reagere voldsomt ved forbrænding af materialer
Eksplosionsområde: oxiderende
Personlig beskyttelse: undgå oxygenrig atmosfære (>21%)

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gas Komponenter (% vol abs,)
O2 ≥ 99.5 %
Urenheder (ppm v/v)
H2O ≤ 67
CO ≤ 5
CO2 ≤ 300

OVERHOLDER

Dette produkt overensstemmer med den sidste udgave af farmakopéen for oxygen (Ph-EU low oxygen, USP-NF og JP-Ph).
Produktet er produceret, kontrolleret og distribueret i henhold til god produktions praksis (GMP) og god distributions praksis (GDP) for farmaceutiske hjælpestoffer.
(Reference: The Joint IPEC-PQG Good Manufacturing and Good Distribution Practices Guides for Pharmaceutical Excipients 2006).

ANSVARSFRASKRIVELSE

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.

Se også udvalget af gasudstyr

Vent venligst...