Flere detaljer

Gas

PHARGALIS 2 L50 PHARGALIS 2

L50

CO2 ≥ 99.5 %

CO2

PHARGALIS er Air Liquides gasser til den farmaceutiske industri 51 BAR   L50   37,5 kg

PHARGALIS 2

L50

CO2 | CO2 ≥ 99.5 %

51 BAR   L50   37,5 kg

REFERENCE

I5120L50R0A001

VENTILTILSLUTNING

W 21,8 x 1/14", udvendig højre, DIN 6

ANVENDELSESOMRÅDE

Farmaceutisk industri: cellekultur, pH-kontrol

TRANSPORT INFORMATION

Komprimeret, flydende gas
Officiel godsbetegnelseCarbondioxid
UN Nr1013
ADR/RIDKlasse 2
Klassifikationskode 2 A
Officiel godsbetegnelse
ADR/RIDKlasse
Klassifikationskode

INFORMATION

Molekylevægt :44,01 g/mol

Relativ massefylde, gas: 1,52 (luft=1)

Relativ massefylde, flydende

    Flydende:0,82 (vand=1)

CAS Nummer:124-38-9

EGENSKABER

Fareidentifikation: kan ved høj koncentration forårsage kvælning
Eksplosionsområde: ikke brændbar
Personlig beskyttelse: sørg for tilstrækkelig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gas Komponenter (% vol abs,)
CO2 ≥ 99.5 %
Urenheder (ppm v/v)
H2O ≤ 67
NH3 ≤ 25
CO ≤ 5
NO/NO2 ≤ 2
Total sulfur (S) ≤ 1

OVERHOLDER

Dette produkt overensstemmer med den sidste udgave af farmakopéen for Carbondioxid (Ph-EU, USP-NF og JP-Ph).
Produktet er produceret, kontrolleret og distribueret i henhold til god produktions praksis (GMP) og god distributions praksis (GDP) for farmaceutiske hjælpestoffer.
(Reference: The Joint IPEC-PQG Good Manufacturing and Good Distribution Practices Guides for Pharmaceutical Excipients 2006).

ANSVARSFRASKRIVELSE

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.

Se også udvalget af gasudstyr

Vent venligst...