PHARGALIS™ 3 FLASKE SMARTOP L50 |

PHARGALIS™ 3 FLASKE SMARTOP L50 |

REF. I1030L50S2A001

O2 ≥ 99,5 %

Emballage: Flaske
Størrelse: L50 SMARTOP
Tryk: 200 bar
Indhold: 10,90 m³

Mere om PHARGALIS™ 3 FLASKE SMARTOP L50 | REF. I1030L50S2A001

PHARGALIS™ er Air Liquides gasser til den farmaceutiske industri

Tryk

200 bar

Størrelse

L50 SMARTOP

Indhold

10,90 m³

Molekylevægt

32 g/mol

Relativ massefylde, gas
Relativ massefylde, gas

1,10 (luft=1)
1,10 (vand=1)

Tilslutning

W 21,8 x 1/14", udvendig højre, DIN 6
SMARTOP: W 21,8 x 1/14", udvendig højre, DIN 6

N° CAS

7782-44-7

Andre komponenter (ppm v/v)

H2O (5 bar) ≤ 67
CO ≤ 5
CO2 ≤ 300

Yderligere oplysninger

Dette produkt overensstemmer med den sidste udgave af farmakopéen for oxygen (Ph-EU low oxygen, USP-NF og JP-Ph).
Produktet er produceret, kontrolleret og distribueret i henhold til god produktions praksis (GMP) og god distributions praksis (GDP) for farmaceutiske hjælpestoffer.
(Reference: The current Joint IPEC-PQG Good Manufacturing and Good Distribution Practices Guides for Pharmaceutical Excipients).

Lugt

Lugtfri

Farve

farveløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Undgå oxygenrig atmosfære (>21%).

 • Fareidentifikation: Brandnærende, intensiv støtte forbrænding, kan reagere voldsomt med brændbare materialer

 • Eksplosionsområde: oxidant


 • transportation

 • Transportinformation: Komprimerede gasser

 • Officiel godsbetegnelse: Oxygen, komprimeret

 • UN-nummer: 1072

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikationskode: 1 O

 • ADR

PHARGALIS™ 3

Mere om PHARGALIS™ 3

PHARGALIS™ er Air Liquides gasser til den farmaceutiske industri