PHARGALIS 3 FLYDENDE |

PHARGALIS 3 FLYDENDE |

REF. I1127RG

O2 ≥ 99,5 %

Emballage: Flydende
Størrelse: -

Mere om PHARGALIS 3 FLYDENDE | REF. I1127RG

PHARGALIS™ er Air Liquides gasser til den farmaceutiske industri

Størrelse

-

Molekylevægt

32 g/mol

Relativ massefylde, gas

1,10 (luft=1)

N° CAS

7782-44-7

Andre komponenter (ppm w/w)

H2O ≤ 67
CO ≤ 5
CO2 ≤ 300

Yderligere oplysninger

Dette produkt overensstemmer med den sidste udgave af farmakopéen for oxygen (Ph-EU low oxygen, USP-NF og JP-Ph).
Produktet er produceret, kontrolleret og distribueret i henhold til god produktions praksis (GMP) og god distributions praksis (GDP) for farmaceutiske hjælpestoffer.
(Reference: The Joint IPEC-PQG Good Manufacturing and Good Distribution Practices Guides for Pharmaceutical Excipients 2006).

Lugt

Lugtfri

Farve

farveløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Undgå oxygenrig atmosfære (>21%).

 • Fareidentifikation: Brandnærende, intensiv støtte forbrænding, kan reagere voldsomt med brændbare materialer

 • Eksplosionsområde: oxidant


 • transportation

 • Transportinformation: Kølende gasser

 • Officiel godsbetegnelse: Oxygen, kølet, flydende

 • UN-nummer: 1073

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikationskode: 3 O

 • ADR

PHARGALIS™ 3 LIQUID

Mere om PHARGALIS™ 3 LIQUID

PHARGALIS™ er Air Liquides gasser til den farmaceutiske industri