PHARGALIS™ 1 FLASKE SMARTOP L50 |

PHARGALIS™ 1 FLASKE SMARTOP L50 |

REF. I4070L50S2A001

N2 ≥ 99,5 %

Emballage: Flaske
Størrelse: L50 SMARTOP
Tryk: 200 bar
Indhold: 9.70 m³

Mere om PHARGALIS™ 1 FLASKE SMARTOP L50 | REF. I4070L50S2A001

PHARGALIS™ er Air Liquides gasser til den farmaceutiske industri

Tryk

200 bar

Størrelse

L50 SMARTOP

Indhold

9.70 m³

Molekylevægt

28.01 g/mol

Relativ massefylde, gas
Relativ massefylde, gas

0,97 (luft=1)
0,80 (vand=1)

Tilslutning

W 24,32 x 1/14", udvendig højre, DIN 10
SMARTOP: W 24,32 x 1/14", udvendig højre, DIN 10

N° CAS

7727-37-9

Andre komponenter (ppm v/v)

H2O (5 bar) ≤ 67
O2 ≤ 5
CO ≤ 5
CO2 ≤ 300

Yderligere oplysninger

Dette produkt overensstemmer med den sidste udgave af farmakopéen for nitrogen (Ph-EU, Ph-EU low oxygen, USP-NF og JP-Ph).
Produktet er produceret, kontrolleret og distribueret i henhold til god produktions praksis (GMP) og god distributions praksis (GDP) for farmaceutiske hjælpestoffer.
(Reference: The current Joint IPEC-PQG Good Manufacturing and Good Distribution Practices Guides for Pharmaceutical Excipients).

Lugt

Lugtfri

Farve

farveløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrækkelig ventilation.

 • Fareidentifikation: Kvælning i høje koncentrationer

 • Eksplosionsområde: ikke-brændbar


 • transportation

 • Transportinformation: Komprimerede gasser

 • Officiel godsbetegnelse: Nitrogen, komprimeret

 • UN-nummer: 1066

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikationskode: 1A

 • ADR

PHARGALIS™ 1

Mere om PHARGALIS™ 1

PHARGALIS™ er Air Liquides gasser til den farmaceutiske industri