PHARGALIS 1 FLYDENDE |

PHARGALIS 1 FLYDENDE |

REF. I4120RG

N2 ≥ 99,5 %

Emballage: Flydende
Størrelse: -

Mere om PHARGALIS 1 FLYDENDE | REF. I4120RG

PHARGALIS™ er Air Liquides gasser til den farmaceutiske industri

Størrelse

-

Molekylevægt

28.01 g/mol

Relativ massefylde, gas
Relativ massefylde, gas

0,97 (luft=1)
0,80 (vand=1)

N° CAS

7727-37-9

Andre komponenter (ppm v/v)

H2O ≤ 67
O2 ≤ 5
CO ≤ 5
CO2 ≤ 300

Yderligere oplysninger

Dette produkt overensstemmer med den sidste udgave af farmakopéen for nitrogen (Ph-EU, Ph-EU low oxygen, USP-NF og JP-Ph).
Produktet er produceret, kontrolleret og distribueret i henhold til god produktions praksis (GMP) og god distributions praksis (GDP) for farmaceutiske hjælpestoffer.
(Reference: The Joint IPEC-PQG Good Manufacturing and Good Distribution Practices Guides for Pharmaceutical Excipients 2006).

Lugt

Lugtfri

Farve

farveløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrækkelig ventilation.

 • Fareidentifikation: Kvælning i høje koncentrationer; frosne væske gas kan forårsage forfrysninger

 • Eksplosionsområde: ikke-brændbar


 • transportation

 • Transportinformation: Kølende gasser

 • Officiel godsbetegnelse: Nitrogen, kølet, flydende

 • UN-nummer: 1977

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikationskode: 3A

 • ADR

PHARGALIS™ 1 LIQUID

Mere om PHARGALIS™ 1 LIQUID

PHARGALIS™ er Air Liquides gasser til den farmaceutiske industri