Flere detaljer

Gas

OXYGEN H10 OXYGEN

H10

O2 ≥ 99.5 %

O2

Air Liquide fremstiller oxygen i hele Europa i leveringsformer efter hver kundes specifikke behov: flydende, gasformigt i trykflaske eller via produktion på stedet hos kunden 200 BAR   H10   108,7 m³

OXYGEN

H10

O2 | O2 ≥ 99.5 %

200 BAR   H10   108,7 m³

REFERENCE

I1001H10R2A001

VENTILTILSLUTNING

W 21,8 x 1/14", udvendig højre, DIN 6

ANVENDELSESOMRÅDE

Oxiderende gas
Blegemiddel
Flammeskærimg
Siliciumoxidation (halvlederfremstilling)

TRANSPORT INFORMATION

Kølet, flydende gas
Officiel godsbetegnelseOxygen, komprimeret
UN Nr1072
ADR/RIDKlasse 2
Klassifikationskode 1 O

INFORMATION

Molekylevægt :32 g/mol

Relativ massefylde, gas: 1,1 (luft=1)

Relativ massefylde, flydende

    Flydende:1,1 (vand=1)

CAS Nummer:7782-44-7

EGENSKABER

Fareidentifikation: oxiderende, fremskynder stærkt forbrænding, kan reagere voldsomt ved forbrænding af materialer
Eksplosionsområde: oxiderende
Personlig beskyttelse: undgå oxygenrig atmosfære (>21%)

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gas Komponenter (% vol abs,)
O2 ≥ 99.5 %
Urenheder (ppm v/v)
H2O ≤ 200

OVERHOLDER

Produktet opfylder kravene i gældende standarder for beskyttelsesgasser for svejsning og skæring med følgende betegnelser: iSO 14175-O1

ANSVARSFRASKRIVELSE

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.

Se også udvalget af gasudstyr

Vent venligst...