OXYGEN BATTERI V16*50L 200 BAR (EOI) |

OXYGEN BATTERI V16*50L 200 BAR (EOI) |

REF. I1001V16R2A001

O2 ≥ 99,5 %

Emballage: Batteri
Størrelse: V16*50L
Tryk: 200 bar
Indhold: 173,90 m³

Mere om OXYGEN BATTERI V16*50L 200 BAR (EOI) | REF. I1001V16R2A001

Air Liquide fremstiller oxygen i hele Europa i leveringsformer efter hver kundes specifikke behov: flydende, gasformigt i trykflaske eller via produktion på stedet hos kunden

Tryk

200 bar

Størrelse

V16*50L

Indhold

173,90 m³

Molekylevægt

32 g/mol

Relativ massefylde, gas
Relativ massefylde, gas

1,10 (luft=1)
1,10 (vand=1)

Tilslutning

W 21,8 x 1/14", udvendig højre, DIN 6
SMARTOP: W 21,8 x 1/14", udvendig højre, DIN 6
ALTOP: 1/4” RG udvendig højre

N° CAS

7782-44-7

Andre komponenter (ppm v/v)

H2O (5 bar) ≤ 200

Yderligere oplysninger

Produktet opfylder kravene i gældende standarder for beskyttelsesgasser for svejsning og skæring med følgende betegnelser: iSO 14175-O1

Lugt

Lugtfri

Farve

farveløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Undgå oxygenrig atmosfære (>21%).

 • Fareidentifikation: Kan forårsage eller intensivere ild; Oxiderende middel Indeholder afkølet gas; kan forårsage kryogene forbrændinger eller kvæstelser.

 • Eksplosionsområde: understøtter forbrænding kraftigt (voldsom reaktion);kan forårsage antændelse af brændbare materialer


 • transportation

 • Transportinformation: Trykflasker med komprimeret gas

 • Officiel godsbetegnelse: Oxygen, komprimeret

 • UN-nummer: 1072

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikationskode: 1 O

 • ADR

OXYGEN

Mere om OXYGEN

Air Liquide fremstiller oxygen i hele Europa i leveringsformer efter hver kundes specifikke behov: flydende, gasformigt i trykflaske eller via produktion på stedet hos kunden