OXYGEN FLYDENDE |

OXYGEN FLYDENDE |

REF. I1100RG

O2 ≥ 99,5 %

Emballage: Flydende
Størrelse: -

Mere om OXYGEN FLYDENDE | REF. I1100RG

Air Liquide fremstiller oxygen i hele Europa i leveringsformer efter hver kundes specifikke behov: flydende, gasformigt i trykflaske eller via produktion på stedet hos kunden

Størrelse

-

Molekylevægt

32 g/mol

Relativ massefylde, gas

1,10 (luft=1)

N° CAS

7782-44-7

Andre komponenter (ppm w/w)

H2O ≤ 200

Yderligere oplysninger

Produktet opfylder kravene i gældende standarder for beskyttelsesgasser for svejsning og skæring med følgende betegnelser: iSO 14175-O1

Lugt

Lugtfri

Farve

farveløs, hvid i fast form

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Undgå oxygenrig atmosfære (>21%).

 • Fareidentifikation: Oxiderende; frosne væske gas kan forårsage forfrysninger

 • Eksplosionsområde: understøtter forbrænding kraftigt (voldsom reaktion);kan forårsage antændelse af brændbare materialer


 • transportation

 • Transportinformation: Kølende gasser

 • Officiel godsbetegnelse: Oxygen, kølet, flydende

 • UN-nummer: 1073

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikationskode: 3 O

 • ADR

OXYGEN LIQUID

Mere om OXYGEN LIQUID

Air Liquide fremstiller oxygen i hele Europa i leveringsformer efter hver kundes specifikke behov: flydende, gasformigt i trykflaske eller via produktion på stedet hos kunden