Flere detaljer

Gas

NOXAL 4 H10 NOXAL 4

H10

H2 7% ±0.7 %

Rest Ar

NOXAL 4 - beskyttelsesgas til lysbuesvejsning 200 BAR   H10   108 m³

NOXAL 4

H10

Mix | H2 7% ±0.7 %
Rest Ar

200 BAR   H10   108 m³

REFERENCE

I3280H10R2A001

ANVENDELSESOMRÅDE

TIG- og plasmasvejsning af austenitiske rustfaste stål
TIG- og plasmasvejsning af nikkel og nikkellegeringer
Robotiseret svejsning af austenitiske rustfaste stål
Rodsidebeskyttelse af austenitiske rustfaste stål

TRANSPORT INFORMATION

Komprimeret gas
Officiel godsbetegnelseKomprimeret gas, brandfarlig, N.O.S.
UN Nr1954
ADR/RIDKlasse 2
Klassifikationskode 1 F
Officiel godsbetegnelse
ADR/RIDKlasse
Klassifikationskode

INFORMATION

Relativ massefylde, gas: tungere end luft

Skulderfarve:farveløs gas

Lugt:ingen

EGENSKABER

Fareidentifikation: yderst brandfarlig
Eksplosionsområde: yderst brandfarlig
Personlig beskyttelse: undgå rygning i forbindelse med håndtering af produktet, sørg for tilstrækkelig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gas Komponenter (% vol abs,)
H2 7% ±0.7 %
Rest Ar
Urenheder (ppm v/v)
H2O (5 bar) ≤ 40
O2 ≤ 20

OVERHOLDER

Produktet opfylder kravene i gældende standarder for beskyttelsesgasser for svejsning og skæring med følgende betegnelser: ISO 14175-R1-ArH-7

ANSVARSFRASKRIVELSE

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.

Se også udvalget af gasudstyr

Vent venligst...