NOXAL™ 4 BATTERI H10 |

NOXAL™ 4 BATTERI H10 |

REF. I3280H10R2A001

Ar + H2 7 % ± 0,7 %

Emballage: Batteri
Størrelse: H10
Tryk: 200 bar
Indhold: 108,40 m³

Mere om NOXAL™ 4 BATTERI H10 | REF. I3280H10R2A001

NOXAL™ 4 - beskyttelsesgas til lysbuesvejsning

Tryk

200 bar

Størrelse

H10

Indhold

108,40 m³

Relativ massefylde, gas

Tungere end luft

Tilslutning

W 21,8 x 1/14", udvendig venstre, DIN 1

Sammensætning (% Vol. abs)

Ar + H2 7 % ± 0,7 %

Andre komponenter (ppm v/v)

H2O (5 bar) ≤ 40
O2 ≤ 20
N2 ≤ 50

Yderligere oplysninger

Produktet opfylder kravene i gældende standarder for beskyttelsesgasser for svejsning og skæring med følgende betegnelser: ISO 14175-R1-ArH-7

Lugt

Lugtfri

Farve

farveløs

  • safety

  • Personlig beskyttelse: Undgå rygning i forbindelse med håndtering af produktet, sørg for tilstrækkelig ventilation.

  • Eksplosionsområde: meget brandfarlige


  • transportation

  • Transportinformation: Trykflasker med komprimeret gas

  • Officiel godsbetegnelse: Komprimeret gas, brandfarlige, N.O.S.

  • UN-nummer: 1954

  • ADR/RID: 2

  • Klassifikationskode: 1 F

  • ADR

NOXAL™ 4

Mere om NOXAL™ 4

NOXAL™ 4 - beskyttelsesgas til lysbuesvejsning