Flere detaljer

Gas

LASAL P61 L50 LASAL P61

L50

CO2 1.7% ±0.2 %, N2 23.4% ±1 %

Rest He

LASAL er Air Liquides gasser til laserapplikationer 200 BAR   L50   9,7 m³

LASAL P61

L50

Mix | CO2 1.7% ±0.2 %, N2 23.4% ±1 %
Rest He

200 BAR   L50   9,7 m³

REFERENCE

I6620L50R2A001

VENTILTILSLUTNING

W 24,32 x 1/14", udvendig højre, DIN 10

ANVENDELSESOMRÅDE

Til drift af CO2-lasere

TRANSPORT INFORMATION

Komprimeret gas
Officiel godsbetegnelseKomprimeret gas, N.O.S.
UN Nr1956
ADR/RIDKlasse 2
Klassifikationskode 1 A
Officiel godsbetegnelse
ADR/RIDKlasse
Klassifikationskode

INFORMATION

Relativ massefylde, gas: lettere end luft

Skulderfarve:farveløs gas

Lugt:ingen

EGENSKABER

Fareidentifikation: kan ved høj koncentration forårsage kvælning
Eksplosionsområde: ikke brændbar
Personlig beskyttelse: sørg for tilstrækkelig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gas Komponenter (% vol abs,)
CO2 1.7% ±0.2 %
N2 23.4% ±1 %
Rest He
Urenheder (ppm v/v)
H2O (5 bar) ≤ 5
CnHm ≤ 1

OVERHOLDER

ANSVARSFRASKRIVELSE

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.

Se også udvalget af gasudstyr

Vent venligst...