Flere detaljer

Gas

LASAL 201 S10 LASAL 201

S10

Xe 3% ±0.3 %, O2 3% ±0.3 %, CO2 4% ±0.4 %, CO 6% ±0.6 %, N2 19% ±0.95 %

Rest He

LASAL er Air Liquides gasser til laserapplikationer 150 BAR   S10   1,5 m³

LASAL 201

S10

Mix | Xe 3% ±0.3 %, O2 3% ±0.3 %, CO2 4% ±0.4 %, CO 6% ±0.6 %, N2 19% ±0.95 %
Rest He

150 BAR   S10   1,5 m³

REFERENCE

I6750S10R5A001

VENTILTILSLUTNING

W 21,8 x 1/14", udvendig venstre, DIN 1

ANVENDELSESOMRÅDE

Til drift af CO2-lasere

TRANSPORT INFORMATION

Komprimeret gas
Officiel godsbetegnelseKomprimeret gas, N.O.S.
UN Nr1956
ADR/RIDKlasse 2
Klassifikationskode 1 A
Officiel godsbetegnelse
ADR/RIDKlasse
Klassifikationskode

INFORMATION

Relativ massefylde, gas: lettere end luft

Skulderfarve:farveløs gas

Lugt:ingen

EGENSKABER

Fareidentifikation: giftig ved indånding
Ekplosionsområde: ikke brændbar
Personlig beskyttelse: undgå rygning i forbindelse med håndtering af produktet - sørg for tilstrækkelig ventilation - hold luftforsynet åndedrætsværn klar i en nødsituation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gas Komponenter (% vol abs,)
Xe 3% ±0.3 %
O2 3% ±0.3 %
CO2 4% ±0.4 %
CO 6% ±0.6 %
N2 19% ±0.95 %
Rest He
Urenheder (ppm v/v)
H2O (5 bar) ≤ 2,2
CnHm ≤ 0,3
H2 ≤ 0,4
Ar ≤ 2,4
Kr ≤ 1,6
Ne ≤ 0,4
Partikler
≥ 0,1 µm ≤ 500 000/m³
≥ 1 µm ≤ 5 000/m³
≥ 10,0 µm ingen

OVERHOLDER

ANSVARSFRASKRIVELSE

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.

Se også udvalget af gasudstyr

Vent venligst...