Flere detaljer

Gas

LASAL 2 L50 LASAL 2

L50

CO2 ≥ 99.995 %

CO2

LASAL er Air Liquides gasser til laserapplikationer 51 BAR   L50   37,5 kg

LASAL 2

L50

CO2 | CO2 ≥ 99.995 %

51 BAR   L50   37,5 kg

REFERENCE

I6510L50R0A001

VENTILTILSLUTNING

W 21,8 x 1/14", udvendig højre, DIN 6

ANVENDELSESOMRÅDE

Til drift af CO2-lasere

TRANSPORT INFORMATION

Komprimeret, flydende gas
Officiel godsbetegnelseCarbondioxid
UN Nr1013
ADR/RIDKlasse 2
Klassifikationskode 2 A
Officiel godsbetegnelse
ADR/RIDKlasse
Klassifikationskode

INFORMATION

Molekylevægt :44,01 g/mol

Relativ massefylde, gas: 1,52 (luft=1)

Relativ massefylde, flydende

    Flydende:1,03 (vand=1)

CAS Nummer:124-38-9

EGENSKABER

Fareidentifikation: kan ved høj koncentration forårsage kvælning
Eksplosionsområde: ikke brændbar
Personlig beskyttelse: sørg for tilstrækkelig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gas Komponenter (% vol abs,)
CO2 ≥ 99.995 %
Urenheder (ppm v/v)
H2O (5 bar) ≤ 20
CnHm (uden CH4) ≤ 5
CH4 ≤ 15

OVERHOLDER

ANSVARSFRASKRIVELSE

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.

Se også udvalget af gasudstyr

Vent venligst...