Flere detaljer

Gas

LASAL 105 L50 LASAL 105

L50

CO 4% ±0.2 %, CO2 8% ±0.5 %, He 28% ±0.5 %

Rest N2

LASAL er Air Liquides gasser til laserapplikationer 200 BAR   L50   10,2 m³

LASAL 105

L50

Mix | CO 4% ±0.2 %, CO2 8% ±0.5 %, He 28% ±0.5 %
Rest N2

200 BAR   L50   10,2 m³

REFERENCE

I6712L50R2A001

VENTILTILSLUTNING

W 21,8 x 1/14", udvendig venstre, DIN 1

ANVENDELSESOMRÅDE

Til drift af CO2-lasere

TRANSPORT INFORMATION

Komprimeret gas
Officiel godsbetegnelseKomprimeret gas, N.O.S.
UN Nr1956
ADR/RIDKlasse 2
Klassifikationskode 1 A
Officiel godsbetegnelse
ADR/RIDKlasse
Klassifikationskode

INFORMATION

Relativ massefylde, gas: lettere end luft

Skulderfarve:farveløs gas

Lugt:ingen

EGENSKABER

Fareidentifikation: skadelig ved indånding
Ekplosionsområde: ikke brændbar
Personlig beskyttelse: undgå rygning i forbindelse med håndtering af produktet - sørg for tilstrækkelig ventilation - hold luftforsynet åndedrætsværn klar i en nødsituation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gas Komponenter (% vol abs,)
CO 4% ±0.2 %
CO2 8% ±0.5 %
He 28% ±0.5 %
Rest N2
Urenheder (ppm v/v)
H2O (5 bar) ≤ 5
CnHm ≤ 1

OVERHOLDER

ANSVARSFRASKRIVELSE

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.

Se også udvalget af gasudstyr

Vent venligst...