LASAL™ 2003 FLYDENDE |

LASAL™ 2003 FLYDENDE |

REF. I1150RG

O2 ≥ 99,95 %

Emballage: Flydende
Størrelse: -

Mere om LASAL™ 2003 FLYDENDE | REF. I1150RG

LASAL™ er Air Liquides gasser til laserapplikationer

Størrelse

-

Molekylevægt

32 g/mol

Relativ massefylde, gas

1,10 (luft=1)

N° CAS

7782-44-7

Andre komponenter (ppm w/w)

H2O ≤ 10
Ar ≤ 500

Lugt

Lugtfri

Farve

farveløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Undgå oxygenrig atmosfære (>21%).

 • Fareidentifikation: Brandnærende, intensiv støtte forbrænding, kan reagere voldsomt med brændbare materialer

 • Eksplosionsområde: oxidant


 • transportation

 • Transportinformation: Kølende gasser

 • Officiel godsbetegnelse: Oxygen, kølet, flydende

 • UN-nummer: 1073

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikationskode: 3 O

 • ADR

LASAL™ 2003 LIQUID

Mere om LASAL™ 2003 LIQUID

LASAL™ er Air Liquides gasser til laserapplikationer