LASAL 2001 FLYDENDE |

LASAL 2001 FLYDENDE |

REF. I4140RG

N2 ≥ 99,999 %

Emballage: Flydende
Størrelse: -

Mere om LASAL 2001 FLYDENDE | REF. I4140RG

LASAL™ er Air Liquides gasser til laserapplikationer

Størrelse

-

Molekylevægt

28,01 g/mol

Relativ massefylde, gas
Relativ massefylde, gas

0,97 (luft=1)
0,80 (vand=1)

N° CAS

7727-37-9

Andre komponenter (ppm w/w)

H2O ≤ 5

Lugt

Lugtfri

Farve

farveløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrækkelig ventilation.

 • Fareidentifikation: Kvælning i høje koncentrationer

 • Eksplosionsområde: ikke-brændbar


 • transportation

 • Transportinformation: Kølende gasser

 • Officiel godsbetegnelse: Nitrogen, kølet, flydende

 • UN-nummer: 1977

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikationskode: 3A

 • ADR

LASAL™ 2001 LIQUID

Mere om LASAL™ 2001 LIQUID

LASAL™ er Air Liquides gasser til laserapplikationer