KULDIOXID FLASKE 30KG (EOI) |

KULDIOXID FLASKE 30KG (EOI) |

REF. I5100L40R0A001

CO2 ≥ 99,7 %

Emballage: Flaske
Størrelse: 40L
Tryk: < 99 bar
Indhold: 30 kg

Mere om KULDIOXID FLASKE 30KG (EOI) | REF. I5100L40R0A001

Air Liquide er Europas førende leverandør af kuldioxid og kan med mere end tyve produktionsenheder fremstille kvaliteter efter alle kunders behov

Tryk

< 99 bar

Størrelse

40L

Indhold

30 kg

Molekylevægt

44.01 g/mol

Relativ massefylde, gas

1,52 (luft=1)

Tilslutning

W 21,8 x 1/14", udvendig højre, DIN 6

N° CAS

124-38-9

Andre komponenter (ppm v/v)

H2O (5 bar) ≤ 200

Lugt

Lugtfri

Farve

farveløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrækkelig ventilation.

 • Fareidentifikation: Ikke giftig, men effekt på hjerterytmen og respirationsrytme allerede koncentrationen på 8-10% kan være

 • Eksplosionsområde: ikke-brændbar


 • transportation

 • Transportinformation: Flydende gasser

 • Officiel godsbetegnelse: Kuldioxid

 • UN-nummer: 1013

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikationskode: 2A

 • ADR

KULDIOXID

Mere om KULDIOXID

Air Liquide er Europas førende leverandør af kuldioxid og kan med mere end tyve produktionsenheder fremstille kvaliteter efter alle kunders behov