KULDIOXID R744 FLASKE M/ST.RØR 37,5KG (GOI) |

KULDIOXID R744 FLASKE M/ST.RØR 37,5KG (GOI) |

REF. I5104L50T0A001

CO2 ≥ 99,99 %

Emballage: Flaske
Størrelse: 50L DYKRØR
Tryk: < 99 bar
Indhold: 37,50 kg

Mere om KULDIOXID R744 FLASKE M/ST.RØR 37,5KG (GOI) | REF. I5104L50T0A001

Kuldioxid R744 er Air Liquides miljøvenlige produkt til køleanlæg

Tryk

< 99 bar

Størrelse

50L DYKRØR

Indhold

37,50 kg

Molekylevægt

44,01 g/mol

Relativ massefylde, gas

1,52 (luft=1)

Tilslutning

W 21,8 x 1/14", udvendig højre, DIN 6

N° CAS

124-38-9

Andre komponenter (ppm w/w)

H2O ≤ 5

Lugt

Lugtfri

Farve

farveløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrækkelig ventilation.

 • Fareidentifikation: Kan forårsage kvælning i høje koncentrationer

 • Eksplosionsområde: ikke-brændbar


 • transportation

 • Transportinformation: Flydende gasser

 • Officiel godsbetegnelse: Kuldioxid

 • UN-nummer: 1013

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikationskode: 2A

 • ADR

KULDIOXID R744

Mere om KULDIOXID R744

Kuldioxid R744 er Air Liquides miljøvenlige produkt til køleanlæg