Flere detaljer

Gas

HYDROGEN L50 HYDROGEN

L50

H2 ≥ 99.9 %

H2

Air liquide fremstiller og leverer hydrogen i Europa med højeste sikkerhedsniveau i leveringsformer som tilpasses kundernes behov i trykflasker, tupe trailers og via fremstilling på stedet ved kunden 200 BAR   L50   9,1 m³

HYDROGEN

L50

H2 | H2 ≥ 99.9 %

200 BAR   L50   9,1 m³

REFERENCE

I7001L50R2A001

VENTILTILSLUTNING

W 21,8 x 1/14", udvendig venstre, DIN 1

ANVENDELSESOMRÅDE

Varmebehandling af metaller
Afsvovling af olieprodukter
Glasfremstilling
Brændselsceller

TRANSPORT INFORMATION

Komprimeret gas
Officiel godsbetegnelseHydrogen, komprimeret
UN Nr1049
ADR/RIDKlasse 2
Klassifikationskode 1 F
Officiel godsbetegnelse
ADR/RIDKlasse
Klassifikationskode

INFORMATION

Molekylevægt :2,016 g/mol

Relativ massefylde, gas: 0,07 (luft=1)

CAS Nummer:1333-74-0

EGENSKABER

Fareidentifikation: yderst brandfarlig
Eksplosionsområde: 4 – 75 vol% i luft
Personlig beskyttelse: sørg for tilstrækkelig ventilation, undgå rygning i forbindelse med håndtering af produktet

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gas Komponenter (% vol abs,)
H2 ≥ 99.9 %
Urenheder (ppm v/v)
H2O ≤ 40
O2 ≤ 10

OVERHOLDER

ANSVARSFRASKRIVELSE

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.

Se også udvalget af gasudstyr

Vent venligst...