HYDROGEN FLASKE L50 |

HYDROGEN FLASKE L50 |

REF. I7001L50R2A001

H2 ≥ 99,9 %

Emballage: Flaske
Størrelse: L50
Tryk: 200 bar
Indhold: 9.1 m³

Mere om HYDROGEN FLASKE L50 | REF. I7001L50R2A001

Air liquide fremstiller og leverer hydrogen i Europa med højeste sikkerhedsniveau i leveringsformer som tilpasses kundernes behov i trykflasker, tupe trailers og via fremstilling på stedet ved kunden

Pressure

200 bar

Størrelse

L50

Indhold

9.1 m³

Molekylevægt

2.016 g/mol

Relativ massefylde

0,07 (luft=1)

Tilslutning

W 21,8 x 1/14", udvendig venstre, DIN 1

N° CAS

1333-74-0

Sammensætning (% Vol. abs)

H2 ≥ 99,9 %

Andre komponenter

H2O (5 bar) ≤ 40
O2 ≤ 10

Lugt

Lugtfri

Farve

farveløs

  • Transportinformation: Trykflasker med komprimeret gas

  • Officiel godsbetegnelse: Hydrogen, komprimeret

  • UN-nummer: 1049

  • ADR/RID: 2

  • Klassifikationskode: 1 F

  • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrækkelig ventilation, undgå rygning i forbindelse med håndtering af produktet.

  • Fareidentifikation: Ekstremt brandfarlig gas. Indeholder gas under tryk; kan eksplodere

  • Eksplosionsområde: meget brandfarlige

  • ADR

HYDROGEN

Mere om HYDROGEN

Air liquide fremstiller og leverer hydrogen i Europa med højeste sikkerhedsniveau i leveringsformer som tilpasses kundernes behov i trykflasker, tupe trailers og via fremstilling på stedet ved kunden