HYDROGEN FLASKE M20 |

HYDROGEN FLASKE M20 |

REF. I7001M20R2A001

H2 ≥ 99,9 %

Emballage: Flaske
Størrelse: M20
Tryk: 200 bar
Indhold: 3.60 m³

Mere om HYDROGEN FLASKE M20 | REF. I7001M20R2A001

Air liquide fremstiller og leverer hydrogen i Europa med højeste sikkerhedsniveau i leveringsformer som tilpasses kundernes behov i trykflasker, tupe trailers og via fremstilling på stedet ved kunden

Tryk

200 bar

Størrelse

M20

Indhold

3.60 m³

Molekylevægt

2.01 g/mol

Relativ massefylde, gas

0,07 (luft=1)

Tilslutning

W 21,8 x 1/14", udvendig venstre, DIN 1

N° CAS

1333-74-0

Andre komponenter (ppm v/v)

H2O (5 bar) ≤ 40 ppm v/v
O2 ≤ 10 ppm v/v

Lugt

Lugtfri

Farve

farveløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrækkelig ventilation, undgå rygning i forbindelse med håndtering af produktet.

 • Fareidentifikation: Ekstremt brandfarlig gas. Indeholder gas under tryk; kan eksplodere

 • Eksplosionsområde: meget brandfarlige


 • transportation

 • Transportinformation: Trykflasker med komprimeret gas

 • Officiel godsbetegnelse: Hydrogen, komprimeret

 • UN-nummer: 1049

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikationskode: 1 F

 • ADR

HYDROGEN

Mere om HYDROGEN

Air liquide fremstiller og leverer hydrogen i Europa med højeste sikkerhedsniveau i leveringsformer som tilpasses kundernes behov i trykflasker, tupe trailers og via fremstilling på stedet ved kunden