Flere detaljer

Gas

HYDROGEN N35 H10 HYDROGEN N35

H10

H2 ≥ 99.95 %

H2

Air Liquide fremstiller og leverer hydrogen i Europa med højeste sikkerhedsnivea i leveringsformer som tilpasses kundernes behov i trykflasker, tube trailers og via fremstilling på stedet ved kunden 200 BAR   H10   91 m³

HYDROGEN N35

H10

H2 | H2 ≥ 99.95 %

200 BAR   H10   91 m³

REFERENCE

I7009H10R2A001

ANVENDELSESOMRÅDE

Varmebehandling af metaller
Afsvovling af olieprodukter
Glasfremstilling
Brændselsceller

TRANSPORT INFORMATION

Komprimeret gas
Officiel godsbetegnelseHydrogen, komprimeret
UN Nr1049
ADR/RIDKlasse 2
Klassifikationskode 1 F
Officiel godsbetegnelse
ADR/RIDKlasse
Klassifikationskode

INFORMATION

Molekylevægt :2,016 g/mol

Relativ massefylde, gas: 0,07 (luft=1)

CAS Nummer:1333-74-0

EGENSKABER

Fareidentifikation: yderst brandfarlig
Eksplosionsområde: 4 – 75 vol% i luft
Personlig beskyttelse: undgå rygning i forbindelse med håndtering af produktet, sørg for tilstrækkelig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gas Komponenter (% vol abs,)
H2 ≥ 99.95 %
Urenheder (ppm v/v)
H2O (5 bar) ≤ 15
O2 ≤ 10

OVERHOLDER

ANSVARSFRASKRIVELSE

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.

Se også udvalget af gasudstyr

Vent venligst...