HELIUM HG FLASKE 10L 200 BAR |

HELIUM HG FLASKE 10L 200 BAR |

REF. I6035S10R2A001

He ≥ 99,996 %

Emballage: Flaske
Størrelse: 10L
Tryk: 200 bar
Indhold: 1,90 m³

Mere om HELIUM HG FLASKE 10L 200 BAR | REF. I6035S10R2A001

Førende på det Europæiske marked, takket været tilgang til forskellige heliumkilder, tilbyder Air Liquide en pålidelig, stabil og sikker heliumforsyning i hele Europa

Tryk

200 bar

Størrelse

10L

Indhold

1,90 m³

Molekylevægt

4 g/mol

Relativ massefylde, gas
Relativ massefylde, gas

0,14 (luft=1)
N/A (vand=1)

Tilslutning

W 24,32 x 1/14", udvendig højre, DIN 10

N° CAS

7440-59-7

Andre komponenter (ppm v/v)

H2O (5 bar) ≤ 5
O2 ≤ 5
N2 ≤ 20

Lugt

Lugtfri

Farve

farveløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrækkelig ventilation.

 • Fareidentifikation: Kan forårsage kvælning i høje koncentrationer

 • Eksplosionsområde: ikke-brændbar


 • transportation

 • Transportinformation: Komprimerede gasser

 • Officiel godsbetegnelse: Helium, komprimeret

 • UN-nummer: 1046

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikationskode: 1A

 • ADR

HELIUM HG

Mere om HELIUM HG

Førende på det Europæiske marked, takket været tilgang til forskellige heliumkilder, tilbyder Air Liquide en pålidelig, stabil og sikker heliumforsyning i hele Europa