FORMIERGAS FLASKE L50 |

FORMIERGAS FLASKE L50 |

REF. I4760L50R2A001

N2 + H2 10 % ±1%

Emballage: Flaske
Størrelse: L50
Tryk: 200 bar
Indhold: 9.90 m³

Mere om FORMIERGAS FLASKE L50 | REF. I4760L50R2A001

FORMIERGAS - beskyttelsesgas med reducerende virkning

Tryk

200 bar

Størrelse

L50

Indhold

9.90 m³

Molekylevægt

Mix

Relativ massefylde, gas

Lettere end luft

Tilslutning

W 21,8 x 1/14", udvendig venstre, DIN 1
ALTOP: 3/8” RG udvendig venstre

Sammensætning (% Vol. abs)

N2 + H2 10 % ±1%

Andre komponenter (ppm v/v)

H2O (5 bar) ≤ 40
O2 ≤ 20

Yderligere oplysninger

Produktet opfylder kravene i gældende standarder for beskyttelsesgasser for svejsning og skæring med følgende betegnelser: ISO 14175-N5- NH-10

Lugt

Lugtfri

Farve

farveløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrækkelig ventilation - undgå rygning i forbindelse med håndtering af produktet.

 • Fareidentifikation: Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.

 • Eksplosionsområde: meget brandfarlig


 • transportation

 • Transportinformation: Komprimerede gasser

 • Officiel godsbetegnelse: Komprimeret gas, brandfarlig, N.O.S. (Hydrogen, Nitrogen)

 • UN-nummer: 1954

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikationskode: 1F

 • ADR

FORMIERGAS

Mere om FORMIERGAS

FORMIERGAS - beskyttelsesgas med reducerende virkning