FLAMAL 29 FLASKE 78L |

FLAMAL 29 FLASKE 78L |

REF. I9025L78R0A001

C3H6 ≥ 94 %

Emballage: Flaske
Størrelse: 79L
Tryk: -99 bar
Indhold: 33 kg

Mere om FLAMAL 29 FLASKE 78L | REF. I9025L78R0A001

FLAMAL™ er Air Liquides gasser til brændgasapplikationer

Tryk

-99 bar

Størrelse

79L

Indhold

33 kg

Molekylevægt

42,08 g/mol

Relativ massefylde, gas
Relativ massefylde, gas

1,50 (luft=1)
0,60 (vand=1)

Tilslutning

G5/8", indvendig venstre

N° CAS

115-07-1

Andre komponenter (%)

1,3-Butadien ≤ 0,1 ppm mol
CnHm 4 - 6 % mol

Lugt

Næsten lugtfri

Farve

farveløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå rygning i forbindelse med håndtering af produktet.

 • Fareidentifikation: Ekstremt brandfarlig gas. Indeholder gas under tryk; kan eksplodere

 • Eksplosionsområde: brandfarlig, brændbart


 • transportation

 • Transportinformation: Flydende gasser

 • Officiel godsbetegnelse: Propylen

 • UN-nummer: 1077

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikationskode: 2 F

 • ADR

FLAMAL™ 29

Mere om FLAMAL™ 29

FLAMAL™ er Air Liquides gasser til brændgasapplikationer