Flere detaljer

Gas

KULDIOXID R744 V08 KULDIOXID R744

V08

CO2 ≥ 99.99 %

CO2

Kuldioxid R744 er Air Liquides miljøvenlige produkt til køleanlæg 51 BAR   V08   240 kg

KULDIOXID R744

V08

CO2 | CO2 ≥ 99.99 %

51 BAR   V08   240 kg

REFERENCE

I5104V08Z0A001

ANVENDELSESOMRÅDE

Naturligt kølemedie for kommercielle og industrielle køleanlæg

TRANSPORT INFORMATION

Flydende gas
Officiel godsbetegnelseCarbondioxid
UN Nr1013
ADR/RIDKlasse 2
Klassifikationskode 2 A
Officiel godsbetegnelse
ADR/RIDKlasse
Klassifikationskode

INFORMATION

Molekylevægt :44,01 g/mol

Relativ massefylde, gas: 1,52 (luft=1)

Relativ massefylde, flydende

    Flydende:0,82 (vand=1)

CAS Nummer:124-38-9

EGENSKABER

Fareidentifikation: kan ved høj koncentration forårsage kvælning
Eksplosionsområde: ikke brændbar
Personlig beskyttelse: sørg for tilstrækkelig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gas Komponenter (% vol abs,)
CO2 ≥ 99.99 %
Urenheder (ppm v/v)
H2O ≤ 5

OVERHOLDER

ANSVARSFRASKRIVELSE

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.

Se også udvalget af gasudstyr

Vent venligst...