Flere detaljer

Gas

KULDIOXID N48 M20 KULDIOXID N48

M20

CO2 ≥ 99.998 %

CO2

Air Liquide er Europas førende leverandør af kuldioxid og kan med mere end tyve produktionsenheder fremstille kvaliteter efter alle kunders behov 51 BAR   M20   15 kg

KULDIOXID N48

M20

CO2 | CO2 ≥ 99.998 %

51 BAR   M20   15 kg

REFERENCE

P0762M20R0A001

VENTILTILSLUTNING

W 21,8 x 1/14", udvendig højre, DIN 6

ANVENDELSESOMRÅDE

Kemisk syntese
Inaktiv atmosfære og analyse formål
SFC og SFE
pH-regulering

TRANSPORT INFORMATION

Komprimeret, flydende gas
Officiel godsbetegnelseCarbondioxid
UN Nr1013
ADR/RIDKlasse 2
Klassifikationskode 2 A
Officiel godsbetegnelse
ADR/RIDKlasse
Klassifikationskode

INFORMATION

Molekylevægt :44 g/mol

Relativ massefylde, gas: 1,52 (luft=1)

Relativ massefylde, flydende

    Flydende:0,82 (vand=1)

CAS Nummer:124-38-9

EGENSKABER

Fareidentifikation: kan ved høj koncentration forårsage kvælning
Eksplosionsområde: ikke brændbar
Personlig beskyttelse: sørg for tilstrækkelig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gas Komponenter (% vol abs,)
CO2 ≥ 99.998 %
Urenheder (ppm v/v)
H2O ≤ 3
O2 ≤ 2
CnHm ≤ 5
CO ≤ 1
N2 ≤ 8
H2 ≤ 0,5

OVERHOLDER

Produktet opfylder kravene i gældende standard for beskyttelsesgasser for svejsning og skæring med følgende betegnelse: ISO 14175-C1

ANSVARSFRASKRIVELSE

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.

Se også udvalget af gasudstyr

Vent venligst...