ARGON FLYDENDE |

ARGON FLYDENDE |

REF. I2100RG

Ar 99,99 %

Emballage: Flydende

Mere om ARGON FLYDENDE | REF. I2100RG

Relativ massefylde, gas
Relativ massefylde, gas

1,38 (luft=1)
1,40 (vand=1)

N° CAS

7440-37-1

Andre komponenter (ppm v/v)

H2O (5 bar) ≤ 40 ppm v/v

Lugt

Lugtfri

Farve

farveløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrækkelig ventilation.

 • Fareidentifikation: Kan forårsage kvælning i høje koncentrationer

 • Eksplosionsområde: ikke-brændbar


 • transportation

 • Transportinformation: Kølende gasser

 • Officiel godsbetegnelse: Argon, kølet, flydende

 • UN-nummer: 1951

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikationskode: 3A

 • ADR

ARGON LIQUID

Mere om ARGON LIQUID