Tilbage til start

Flere detaljer

Gas

ARCAL Prime H10 ARCAL Prime

H10

Ar ≥ 99.998 %

Ar

ARCAL er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesvejsning
ARCAL Prime : Den rene løsning
200 BAR   H10   108,6 m³

ARCAL Prime

H10

Ar | Ar ≥ 99.998 %

200 BAR   H10   108,6 m³

REFERENCE

I2013H10R2A001

VENTILTILSLUTNING

W 24,32 x 1/14", udvendig højre, DIN 10

ANVENDELSESOMRÅDE

TIG- og plasmasvejsning i alle materialer
MIG-svejsning i aluminium- og kobberlegeringer
Rodsidebeskyttelse af alle materialer

TRANSPORT INFORMATION

Kølet, flydende gas
Officiel godsbetegnelseArgon, komprimeret
UN Nr1006
ADR/RIDKlasse 2
Klassifikationskode 1 A

INFORMATION

Molekylevægt :39,95 g/mol

Relativ massefylde, gas: 1,38 (luft=1)

Relativ massefylde, flydende

    Flydende:1,4 (vand=1)

CAS Nummer:7440-37-1

EGENSKABER

Fareidentifikation: kan ved høj koncentration forårsage kvælning
Eksplosionsområde: ikke brændbar
Personlig beskyttelse: sørg for tilstrækkelig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gas Komponenter (% vol abs,)
Ar ≥ 99.998 %
Urenheder (ppm v/v)
H2O (5 bar) ≤ 5
O2 ≤ 5
N2 ≤ 10

OVERHOLDER

Produktet opfylder kravene i gældende standard for beskyttelsesgasser for svejsning og skæring med følgende betegnelser: EN ISO 14175-I1-Ar

ANSVARSFRASKRIVELSE

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.

Se også udvalget af gasudstyr