Flere detaljer

Gas

ARCAL N2-2 L50 SMARTOP ARCAL N2-2

L50 SMARTOP

N2 2% ±0.2 %

Rest Ar

ARCAL er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesvejsning 200 BAR   L50   10,8 m³

ARCAL N2-2

L50 SMARTOP

Mix | N2 2% ±0.2 %
Rest Ar

200 BAR   L50   10,8 m³

REFERENCE

I2612L50S2A001

VENTILTILSLUTNING

SMARTOP: W 24,32 x 1/14", udvendig højre, DIN 10

ANVENDELSESOMRÅDE

TIG-svejsning af duplexe og superduplexe rustfaste stål
Plasmasvejsning af duplexe og superduplexe rustfaste stål
TIG-svejsning af nitrogenlegerede rustfaste stål
TIG-svejsning af austenitiske rustfaste stål

TRANSPORT INFORMATION

Officiel godsbetegnelseKomprimeret gas, N.O.S.
UN Nr1956
ADR/RIDKlasse 2
Klassifikationskode 1 A

INFORMATION

Relativ massefylde, gas: tungere end luft

Skulderfarve:farveløs gas

Lugt:ingen

EGENSKABER

Fareidentifikation: kan ved høj koncentration forårsage kvælning
Eksplosionsområde: ikke brændbar
Personlig beskyttelse: sørg for tilstrækkelig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gas Komponenter (% vol abs,)
N2 2% ±0.2 %
Rest Ar
Urenheder (ppm v/v)
H2O (5 bar) ≤ 40
O2 ≤ 20

OVERHOLDER

Produktet opfylder kravene i gældende standard for beskyttelsesgasser for svejsning og skæring med følgende betegnelser: EN ISO 14175-N2-ArN-2

ANSVARSFRASKRIVELSE

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.

Se også udvalget af gasudstyr

Vent venligst...