Flere detaljer

Gas

ARCAL 37 L50 Smartop ARCAL 37

L50 Smartop

Ar 30% ±3 %

Rest He

ARCAL er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesvejsning 200 BAR   L50   9,8 m³

ARCAL 37

L50 Smartop

Mix | Ar 30% ±3 %
Rest He

200 BAR   L50   9,8 m³

REFERENCE

I2600L50S2A001

VENTILTILSLUTNING

SMARTOP: W 24,32 x 1/14", udvendig højre, DIN 10

ANVENDELSESOMRÅDE

Automatiseret TIG- and MIG-svejsning af aluminiumlegeringer
TIG-svejsning af aluminiumlegeringer med vekselstrøm
TIG-svejsning af kobber-og nikkellegeringer (Monel)
Beskyttelsesgas til plasmasvejsning af aluminium

TRANSPORT INFORMATION

Komprimeret gas
Officiel godsbetegnelseKomprimeret gas, N.O.S.
UN Nr1956
ADR/RIDKlasse 2
Klassifikationskode 1 A
Officiel godsbetegnelse
ADR/RIDKlasse
Klassifikationskode

INFORMATION

Relativ massefylde, gas: lettere end luft

Skulderfarve:farveløs gas

Lugt:ingen

EGENSKABER

Fareidentifikation: kan ved høj koncentration forårsage kvælning
Eksplosionsområde: ikke brændbar
Personlig beskyttelse: sørg for tilstrækkelig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gas Komponenter (% vol abs,)
Ar 30% ±3 %
Rest He
Urenheder (ppm v/v)
H2O (5 bar) ≤ 40
O2 ≤ 20
N2 ≤ 80
Total mængde ≤ 100

OVERHOLDER

Produktet opfylder kravene i gældende standard for beskyttelsesgasser for svejsning og skæring med følgende betegnelser: EN ISO 14175-I3-HeAr-30

ANSVARSFRASKRIVELSE

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.

Se også udvalget af gasudstyr

Vent venligst...