Flere detaljer

Gas

ARCAL 121 L50 Smartop ARCAL 121

L50 Smartop

CO2 1% ±0.2 %, He 18% ±1.8 %

Rest Ar

ARCAL er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesvejsning 200 BAR   L50   10,7 m³

ARCAL 121

L50 Smartop

Mix | CO2 1% ±0.2 %, He 18% ±1.8 %
Rest Ar

200 BAR   L50   10,7 m³

REFERENCE

I2630L50S2A001

VENTILTILSLUTNING

SMARTOP: W 24,32 x 1/14", udvendig højre, DIN 10

ANVENDELSESOMRÅDE

MAG-svejsning af rustfaste stål med skærpede krav
MAG-svejsning af alle ELC-stål
(rustfaste stål med ekstra lavt kulstofindhold)
MAG-svejsning af rustfaste stål til ulegerede og lavtlegerede stål
Flerstrengs-MAG-svejsning af rustfaste stål
MAG-påsvejsning af eksembelvis Monel

TRANSPORT INFORMATION

Komprimeret gas
Officiel godsbetegnelseKomprimeret gas, N.O.S.
UN Nr1956
ADR/RIDKlasse 2
Klassifikationskode 1 A
Officiel godsbetegnelse
ADR/RIDKlasse
Klassifikationskode

INFORMATION

Relativ massefylde, gas: tungere end luft

Skulderfarve:farveløs gas

Lugt:ingen

EGENSKABER

Fareidentifikation: kan ved høj koncentration forårsage kvælning
Eksplosionsområde: ikke brændbar
Personlig beskyttelse: sørg for tilstrækkelig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gas Komponenter (% vol abs,)
CO2 1% ±0.2 %
He 18% ±1.8 %
Rest Ar
Urenheder (ppm v/v)
H2O (5 bar) ≤ 40
O2 ≤ 20
N2 ≤ 80

OVERHOLDER

Produktet opfylder kravene i gældende standard for beskyttelsesgasser for svejsning og skæring med følgende betegnelser: EN ISO 14175-M12-ArHeC-18/1

ANSVARSFRASKRIVELSE

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.

Se også udvalget af gasudstyr

Vent venligst...