ARCAL F10 FLASKE SMARTOP 50L 200 BAR |

ARCAL F10 FLASKE SMARTOP 50L 200 BAR |

REF. I2515L50S2A001

N2 + H2 10 % ± 1 %

Emballage: Flaske
Størrelse: 50L SMARTOP
Tryk: 200 bar
Indhold: 9,90 m³

Mere om ARCAL F10 FLASKE SMARTOP 50L 200 BAR | REF. I2515L50S2A001

ARCAL™ er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesvejsning

Tryk

200 bar

Størrelse

50L SMARTOP

Indhold

9,90 m³

Molekylevægt

Mix

Relativ massefylde, gas

Lettere end luft

Tilslutning

W 21,8 x 1/14", udvendig venstre, DIN 1
SMARTOP: W 21,8 x 1/14", udvendig venstre, DIN 1

Sammensætning (% Vol. abs)

N2 + H2 10 % ± 1 %

Andre komponenter (ppm v/v)

H2O (5 bar) ≤ 5
O2 ≤ 5

Yderligere oplysninger

Produktet opfylder kravene i gældende standard for beskyttelsesgasser for svejsning og skæring med følgende betegnelser: EN ISO 14175-N5-NH-10

Lugt

Lugtfri

Farve

farveløs

  • safety

  • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrækkelig ventilation, undgå rygning i forbindelse med håndtering af produktet.

  • Fareidentifikation: Ekstremt brandfarlig gas. Indeholder gas under tryk; kan eksplodere


  • transportation

  • Transportinformation: Trykflasker med komprimeret gas

  • Officiel godsbetegnelse: Komprimeret gas, brandfarlige, N.O.S.

  • UN-nummer: 1954

  • ADR/RID: 2

  • Klassifikationskode: 1 F

  • ADR

ARCAL™ F10

Mere om ARCAL™ F10

ARCAL™ er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesvejsning